Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Systeemaudit digitale toegankelijkheid Harmonics kenniscafe.net


Onderzoeker
Renate, Swink
Datum
8 november 2021
Opdrachtgever
Lennie Kruithof, Winkwaves

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website kenniscafe.net voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 18 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website kenniscafe.net is onderzocht tussen 2 september en 16 september 2021. De hercontrole is uitgevoerd op 8 november 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De website voldoet niet aan alle succescriteria. Voor dit systeemonderzoek/platformonderzoek zijn alle paginatypes en componenten gecontroleerd. Organisaties die gebruik maken van Harmonics op een ander domein- of subdomeinnaam kunnen een deelonderzoek uit te laten voeren op de content en het kleurgebruik. De twee rapporten bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de twee rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Het is duidelijk dat er al goede stappen zijn ondernomen om het systeem Harmonics en het bijbehorende platform kenniscafe.net op een toegankelijke manier aan te bieden. Er is goed nagedacht over een consistente navigatiestructuur, duidelijk taalgebruik en intuïtieve bediening. Er zijn echter nog wel verbeteringen nodig om tot een volledig toegankelijk systeem te komen. Dit zijn de meest opvallende bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website kenniscafe.net
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle techniek van het systeem Harmonics (versie 20210820) op het testplatform swinktest.kenniscafe.net/, zowel de admin-pagina's als de bezoekerspagina's en widgets.
De content op het testplatform is beoordeeld in zoverre die content in alle waarschijnlijk standaard is en voorkomt op alle platforms die op Harmonics draaien.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • PDF's.
  • Widgets van derden, zoals Pipedrive, TOPdesk en AFAS Software.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Externe websites waar door middel van links op het platform naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 32 18 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers het notificatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) openen en daar berichten staan, worden al gelezen berichten gemarkeerd met een vinkje. Door op het vinkje te klikken, wordt het bericht als ongelezen gemarkeerd. Dat deel komt terug in de naam van de knop ('Markeer als ongelezen'), maar niet de beschrijving van het vinkje (namelijk dat het bericht gelezen is). Beschrijf dat ook in de alternatieve tekst van de afbeelding/de naam van de knop om dit probleem op te lossen, bijvoorbeeld 'Bericht gelezen, markeer als ongelezen'.

Wanneer een item zoals op pagina swinktest.kenniscafe.net/thoughts/105 een waardering of een reactie heeft, wordt dat boven het artikel aangegeven met de foto van de bijdrager, met ofwel een tekstwolkje of een duim-omhoog-icoon. Aan screenreadergebruikers wordt echter niet doorgegeven dat het om een waardering of reactie gaat, zij krijgen alleen de naam van de persoon voorgelezen.

In tabellen op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/dashboard staan pijl-iconen die aangeven of het aantal bezoekers gestegen of gezakt of gelijk gebleven zijn ten opzichte van de vorige periode. Deze iconen hebben wel een alternatieve tekst, maar de alternatieve teksten van de iconen, zoals 'flat', 'down' en 'up' worden ook voorgelezen door hulpsoftware. Zorg ervoor dat alleen de beschrijvende teksten als 'Minder bezoekers dan vorige periode' worden voorgelezen om verwarring te voorkomen. Dit geldt ook voor de pijlen in de activiteitenkalender waarmee bezoekers naar een volgende of vorige maand kunnen gaan, deze hebben als alternatieve tekst 'forward' en 'backward'.

De afbeelding op pagina swinktest.kenniscafe.net/graphs/posts (te openen vanaf pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/dashboard) bevat tekst waar geen alternatieve omschrijving op de pagina van is, waardoor een alternatieve tekst nodig is voor mensen die het scherm niet kunnen zien. Zie ook succescriterium 1.4.5.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de bezoeker met de tab-toets over de homepage swinktest.kenniscafe.net/welcome navigeert, komt de focus als eerste op een gebied waar geen link of knop zichtbaar is. Er is een onzichtbare link naar de homepage genaamd 'Entree', maar die informatie is alleen beschikbaar voor hulpsoftware, niet voor mensen die het scherm wél kunnen zien en met het toetsenbord navigeren. Het lijkt erop dat de intentie was om de link achter het logo van de Rijksoverheid te plaatsen, maar de link zit er nu náást. Zorg dat informatie beschikbaar voor hulpsoftware ook zichtbaar en duidelijk is voor andere bezoekers, zoals bezoekers met een motorische beperking.

Wanneer bezoekers op de knop 'start rondleiding' in de header van de pagina (iedere pagina) klikken, verschijnt er een pop-up. In die pop-up staat visueel een kop ('Header'). In de code is dit echter geen kop. Bezoekers die met een screenreader over de pagina navigeren kunnen dat doen aan de hand van een door de screenreader gegeneerde koppenlijst. Koppen die alleen visueel een kop zijn maar semantisch niet, komen daar niet in voor. Gebruik daarom altijd de juiste kopopmaak met het h-element. Dit geldt voor alle visuele koppen tijdens de rondleiding over de pagina.

In de zoekresultaten op pagina swinktest.kenniscafe.net/welcome/search kunnen bezoekers de optie 'Resultaten in reacties en documenten' in- en uitklappen. Onder het zoekresultaat 'Plan van eisen (WIP)' verschijnt dan 'Tim van Leeuwen' met daarachter veel tekst. De tekst ''Tim van Leeuwen' is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk aan een enkel woord of korte zin en mag daarom niet gebruikt worden voor puur opmaak. Gebruik het b-element of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren zonder de semantische waarde.

Alle lijstitems op pagina swinktest.kenniscafe.net/groups/3-faq/welcome zijn koppen op niveau 4, maar er staat geen content onder de koppen. Gebruik kop-elementen nooit puur voor opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te verkrijgen, zonder de semantische waarde van een kop-element.

De tekst 'Mensen' in de blauwe blokken op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin is opgemaaktmet kop-niveau 5, maar er staat geen content onder het blok. Gebruik kop-elementen nooit puur voor opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te verkrijgen, zonder de semantische waarde van een kop-element.

Wanneer bezoekers gebruikers hebben uitgenodigd voor het platform, verschijnen die gegevens in een tabel op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/invitations. De tabelheader boven de kolom met de groepslogo's is leeg. Voeg hier een tabelheader toe, bijvoorbeeld met de naam 'Voor groep' zodat bezoekers weten welke informatie zij in deze kolom mogen verwachten.

De tabellen op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/dashboard bevatten lege tabelheaders, waardoor bezoekers die bijvoorbeeld met een screenreader over de pagina navigeren niet weten welke informatie zij in de onderliggende cellen kunnen verwachten. Voeg tabelheaders toe in de lege cellen om dit probleem op te lossen.

De tekst 'Zoekresultaten' op pagina swinktest.kenniscafe.net/welcome/search ziet er visueel uit als een kop, maar is dat in de code niet. Bezoekers die met een screenreader over de pagina navigeren kunnen dat doen aan de hand van een door de screenreader gegeneerde koppenlijst. Koppen die alleen visueel een kop zijn maar semantisch niet, komen daar niet in voor. Gebruik daarom altijd de juiste kopopmaak met het h-element. Dit geldt voor alle visuele koppen tijdens de rondleiding over de pagina.

De koppen 'Arbeidsvoorwaarden' en 'Organisatie en beleid' op pagina swinktest.kenniscafe.net/thoughts/105 zien er visueel uit als koppen, maar zijn dat in de code niet.

De kop 'Blader door groep' op pagina swinktest.kenniscafe.net/groups ziet er visueel uit als een kop, maar is dat in de code niet.

De kop 'Notificatiecentrum' op pagina swinktest.kenniscafe.net/users/19/notifications ziet er visueel uit als een kop, maar is dat in de code niet.

De koppen boven de lijsten op pagina swinktest.kenniscafe.net/groups/3-faq/welcome, zoals 'Navigatie en Zoeken' en 'Profiel' zien er visueel uit als koppen, maar zijn dat in de code niet.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina swinktest.kenniscafe.net/thoughts/105 staat de tekst 'Formele bijdrage, herzieningsdatum is verlopen op 31 mei 2021' voor de kop van het artikel. Zorg ervoor dat alle metadata, zoals een foto, datum of locatie, van een item of artikel in de code ónder de kop staat. Visueel mag het er wél voor staan.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het veld 'Naam' op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events/19 heeft geen autocomplete attribuut. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Lees meer over autocomplete op: www.w3.org/TR/WCAG21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, de contrastratio's van tekstuele content is afhankelijk van de gekozen kleuren van de afnemer en moet apart onderzocht worden in een content-audit.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/invitations verdwijnt een kolom in de tabel. Het gaat om de lege tabelheader met daaronder het logo van de groep waar de uitnodiging voor is.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de trefwoorden op pagina swinktest.kenniscafe.net/thoughts/105 toetsenbordfocus hebben, kleurt de hele tag (tekst en rand) lichtroze. De contrastratio is hier slechts 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/graphs/posts (te openen vanaf pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/dashboard) staat een grafiek. Hierin worden gekleurde lijnen gebruikt. Het contrast tussen deze lijnen onderling moet ook groot genoeg zijn om het verschil te kunnen zien. Een andere oplossing is om de vorm per lijn aan te passen, dan is er geen afhankelijkheid meer van de kleuren en dus het onderlinge contrast verschil. Het contrast tussen de gele en blauwe lijn is nu 2,7:1. Dit zou minimaal 3,0:1 moeten zijn.

Wanneer de knop 'Bekijk meer in de nieuwsgroep' in de Nieuws-widget focus heeft, heeft de focusrand een te laag contrast. Het contrast tussen de focusrand en de witte achtergrond is 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De tekst in de invoervelden in de iframes op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/settings/2/edit herschaalt niet mee wanneer bezoekers de tekst op pagina herschalen. Aangezien het hier om een admin-pagina gaat, waarbij het belangrijk is dat de bezoeker de aan te passen teksten goed kan onderscheiden om ze eventueel aan te passen.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers het notificatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) openen en daar een bericht staat, krijgen bezoekers die met de muis over de notificatie hoveren een knop met een X-icoon te zien, met de naam 'verwijder deze notificatie'. Deze optie is niet bereikbaar en bedienbaar voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren.

Wanneer bezoekers de knop 'Wijzig widgets' activeren met het toetsenbord, verschijnen er knoppen over de widgets en wordt de achtergrond van de widgets donker. Voor bezoekers die een muis gebruiken, is de optie 'Handvat', een drag and drop functie, beschikbaar. Deze functie is niet bedienbaar met het toetsenbord en er is geen toegankelijk alternatief.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/welcome/search worden zoekresultaten uit de 'Wie is Wie' getoond. Wanneer bezoekers met de muis over de foto van een persoon hoveren, verschijnt er extra content. In dit veld kunnen bezoekers bijvoorbeeld ook een chatbericht versturen. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren kunnen de functies binnen dat veld niet bedienen.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/thoughts/105 kunnen bezoekers een reactie achterlaten. Het tekstveld is onderdeel van een iframe en is toegankelijk voor toetsenbordgebruikers, maar alle opties om de tekst te bewerken in de navigatiebalk boven het tekstveld is niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord. Dit geldt ook voor het iframe op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events/new (functionaliteit op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events) en de iframes op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/settings/edit.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events/new (functionaliteit op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events) kunnen bezoekers na het uploaden van documenten, de volgorde van de documenten wijzigen door het =-icoon met de muis naar boven of beneden te verslepen. Deze functie is niet beschikbaar voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren en er is geen alternatief aanwezig.

Wanneer bezoekers op pagina swinktest.kenniscafe.net/users/table onder 'Mijn links' een link hebben toegevoegd, is de link vervolgens wel klikbaar met de muis, maar niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het systeem bevat wel een skiplink om herhalende content over te slaan, maar deze links krijgen niet als eerste focus.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op de knop 'Wijzig widgets' klikken met het toetsenbord, verschijnen er knoppen over de widgets en wordt de achtergrond van de widgets donker. Naast de knop 'Wijzig widgets' verschijnen vervolgens twee opties: Voeg widgets toe en beheer widgets. Maar de focus verplaatst zich naar de eerste widget, dus deze twee opties worden overgeslagen. Zorg ervoor dat deze opties ook op een logischere plek beschikbaar zijn voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren, vooral als zij het scherm niet kunnen zien.

Wanneer bezoekers op pagina swinktest.kenniscafe.net/welcome/search de zoekresultaten filteren op een ander niveau, zoals populariteit of datum, ververst de hele pagina en verspringt de focus weer naar bovenaan de pagina, waardoor bezoekers weer terug moeten navigeren naar de zoekresultaten.

Wanneer bezoekers op pagina swinktest.kenniscafe.net/users/1-winkwaves de gebruiker willen uitnodigen voor een groep, verschijnt een nieuw venster. Na het doorlopen van de opties in het venster, gaat de focus naar de adresbalk in plaats van in het scherm te blijven. Zorg ervoor dat bezoekers in het scherm blijven tot zij dit scherm zelf hebben gesloten door op de sluit-knop te drukken.

De focusvolgorde op pagina swinktest.kenniscafe.net/users/table is onlogisch. Na het doorlopen van de links in de header en 'Wijzig widgets' springt de focus naar 'Leg een item op deze stapel' onder 'Mijn leesstapel', om vervolgens via 'Mijn links' weer terug naar boven naar 'Mijn to-do list' te springen, en via 'Mijn groepen' pas naar visueel het eerste blok 'Melding plaatsen' te gaan. Zorg ervoor dat de tab-volgorde de logische leesvolgorde volgt, zodat bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar het scherm wél kunnen zien, niet in de war raken.

Wanneer bezoekers op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/invitations een uitnodiging opnieuw willen versturen door op 'herstuur' te klikken, gaat de focus na het activeren van de link terug naar de groepsafbeelding vóór de knop, in plaats van naar de knop 'herstuur'. Dat is niet wat bezoekers verwachten. Zorg ervoor dat de focus op dezelfde plek blijft na het verzenden van de uitnodiging.

Wanneer bezoekers op pagina swinktest.kenniscafe.net/users/table in 'Mijn to do lijst' een item hebben staan, gaat de focusvolgorde eerst naar de naam van het item, vervolgens naar het selectievakje en vervolgens naar het wijzig-icoon. Het door de bezoeker ingevulde item lijkt niet gekoppeld te zijn aan het selectievakje. Dit geldt ook voor de focusvolgorde bij 'Mijn links'.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link onder de tekst 'Verrijk je kennis' in de header van de pagina verwijst naar de homepage. De linktekst is daarmee niet beschrijvend, omdat het linkdoel niet kan worden opgemaakt uit de linktekst. Plaats de link elders, verwijder de link (aangezien er in de header al een link naar de entree staat), of pas de linktekst aan om dit probleem op te lossen.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events/19 staan profielfoto's van deelnemers. Bij elke profielfoto staat een menu (cirkel met drie stippen), met als rol 'link'. De toegankelijke naam van de link is 'Menu'. Dit is onvoldoende beschrijvend. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund en is daarom geen toegankelijk alternatief.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers een notificatie hebben, is dat zichtbaar door de aanwezigheid van een rood rondje met een wit cijfer erin, boven de knop 'notificatiemenu'. De naam van de knop is 'Notificatiemenu', maar het cijfer en 'nieuwe notificatie' wordt niet voorgelezen door hulpsoftware omdat het alleen binnen het title-element (dat geen toegankelijk alternatief is) is toegevoegd aan het li-element.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op de knop 'start rondleiding' in de header van de pagina (iedere pagina) klikken, verschijnt er een pop-up. Wanneer de knoppen in deze pop-up focus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. Wanneer de knop om het menu te openen focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. Wanneer de bezoeker het menu opent en door het menu navigeert met het toetsenbord, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van deze website toont tekst “Rijksoverheid”. De link die naar de homepagina gaat heeft als toegankelijke naam “Entree”. Deze naam komt van een aria-label op de link. Omdat deze teksten verschillen is het niet mogelijk om deze link met de stem te activeren. Zie swinktest.kenniscafe.net/admin/dashboard.

De link onder de tekst 'Verrijk je kennis' in de header van de pagina heeft als toegankelijke naam 'Entree'. Dit komt ook door een toegevoegd aria-label. Het zichtbare label komt daarmee niet overeen met de toegankelijke naam. Zorg ervoor dat het zichtbare label voorkomt in de naam, bij voorkeur als eerste, zodat de functionaliteit duidelijk is voor alle bezoekers.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/groups/22-testgroep/edit_invites kunnen bezoekers een csv bestand downloaden via de knop 'Upload een csv bestand om mensen uit te nodigen'. De knop om een bestand te uploaden heeft visueel de naam 'Choose file/Browse' maar heeft als toegankelijke naam 'Bestand kiezen'. Hier is de aanbeveling om de visuele naam te wijzigen naar het Nederlands, zodat de tekst ook voldoet aan succescriterium 'Taal van onderdelen'.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina swinktest.kenniscafe.net/groups/new kunnen bezoekers een afbeelding toevoegen. De knop om dit te doen heeft de naam 'Browse'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen instructies leveren in de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands, zodat de tekst in de juiste taal voorgelezen wordt.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/invitations kunnen bezoekers middels de knop 'Gebruik een csv bestand om mensen uit te nodigen' een bestand uploaden. De instructies daarvan (Choose file en Browse) zijn in het Engels. Zorg ervoor dat bedienbare elementen instructies in de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands, worden aangeboden zodat de tekst in de juiste taal voorgelezen wordt.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/invitations kunnen bezoekers een pop-up openen om middels een csv-bestand mensen uit te nodigen voor het platform. De toegankelijke naam van het tekstveld is 'Message'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen instructies leveren in de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands, zodat de tekst in de juiste taal voorgelezen wordt.

De toegankelijke naam van het iframe op pagina swinktest.kenniscafe.net/welcome is 'Rich text area'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen instructies leveren in de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands, zodat de tekst in de juiste taal voorgelezen wordt.

De toegankelijke naam van het oog-icoon en het prullenbak-icoon op pagina swinktest.kenniscafe.net/thoughts/105 is 'view' en 'delete'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen instructies leveren in de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands, zodat de tekst in de juiste taal voorgelezen wordt.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events/19 in het veld 'Naam' niets of een onbekende naam invoeren, verschijnt de notificatie 'Geen geldige gebruikersnaam'. Een toegankelijke foutmelding moet vermelden wélke fout is gemaakt (geen of een foutieve naam ingevuld) en wáár die fout is gemaakt (in het veld 'Naam').


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina swinktest.kenniscafe.net/welcome/search staan twee personen als zoekresultaat. Wanneer bezoekers over de foto van een persoon hoveren, opent een tooltip. In de tooltip staat een formulierveld waarmee bezoekers een bericht kunnen versturen. De tekst 'start een privé chat' is alleen zichtbaar via de placeholder. Zorg ervoor dat labels of instructies te allen tijden zichtbaar zijn, zodat bezoekers met bijvoorbeeld cognitieve functiestoornissen minder moeite hebben met het invullen van formuliervelden en maak het toegankelijke label omschrijvend.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events/new staat een iframe met daarin een tekstveld. Het label voor het tekstveld, 'Omschrijving', is niet gekoppeld aan het tekstveld. Het iframe zelf heeft als omschrijving 'Gebied met opgemaakte tekst, druk op alt-0 voor Help'. Dit beschrijft niet aan bezoekers wat zij hier moeten invullen. Dit geldt ook voor het iframe onder 'Samenvatting' op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events/new en de iframes op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/settings/edit.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/users/table kunnen bezoekers via 'Leg een item op deze stapel' iets toevoegen, bijvoorbeeld een to-do list item. In dit pop-up scherm staan tekstvelden die verplicht zijn. Dit wordt alleen duidelijk gemaakt aan ziende bezoekers met een rode asterisk. Gebruik minimaal één andere methode (bijvoorbeeld tekstueel "items met een * zijn verplicht") om deze informatie ook door te geven aan screenreadergebruikers.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/admin/invitations kunnen bezoekers een pop-up openen om mensen uit te nodigen voor het platform (eerste knop_. In dat scherm staan meerdere tekstvelden zonder een visueel label. Alleen in de placeholders staan de labels 'Naam' en 'E-mailadres'. Labels moeten toegankelijk zijn voor zowel blinden als zienden. Dit komt ook voor op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events/19.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De visuele knop 'Handvat', die verschijnt wanneer bezoekers op de knop 'Wijzig widgets' hebben geklikt, heeft geen toegewezen rol.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/users/19/notifications staat de knop 'Notificatieinstellingen' die met met role attribuut de rol 'knop' in plaats van 'link' heeft gekregen. Door het drukken op de 'knop' gaan bezoekers echter naar een andere pagina. De rol 'link' (ofwel door gewoon href binnen het a-element te gebruiken) is hier geschikter en sluit beter aan bij de verwachtingen van bezoekers.

Wanneer bezoekers op pagina swinktest.kenniscafe.net/users/table onder 'Mijn links' een link hebben toegevoegd, verschijnt een invoerveld van het type ‘checkbox’. Dit veld heeft als toegankelijke naam ‘gedaan’. Deze naam is afkomstig van aria-label. Deze naam verandert niet als de status van dit veld verandert. Of dit checkbox is aangevinkt, of niet, de naam blijft dezelfde.

Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina verandert het navigatiemenu in de header van de pagina (iedere pagina) in een hamburgermenu. De toegankelijke naam van de knop om het menu te openen is 'Open menu'. Dat blijft zo, ook als het menu al geopend is, terwijl de functie van de knop dan is om het menu te sluiten. Dit is verwarrend voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien.

Op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events/new (functionaliteit op pagina swinktest.kenniscafe.net/calendar_events) kunnen bezoekers na het uploaden van documenten, de volgorde van de documenten wijzigen door het =-icoon met de muis naar boven of beneden te verslepen. Deze knoppen zijn gemaakt van niet-interactieve elementen en missen de juiste rol om aan hulpsoftware te communiceren dat dit knoppen zijn.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Chrome, versie 93
Firefox, versie 92
Edge, versie 91
Adobe Acrobat PRO DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/kenniscafe.net/audit/
Geprint: 2021-12-06 06:57:19 v2.4-010