Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website SBB


Onderzoeker
Swink, Renate
Datum
24 juni 2021
Opdrachtgever
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Testsite SBB voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 27 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website test.s-bb.nl is onderzocht tussen 18 en 23 juni 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Testsite SBB
Scope van de website Alle pagina's en pdf's op de testsite test.s-bb.nl/, met uitzondering van:
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 6 14 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 23 27 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van SBB bovenaan de pagina (iedere pagina) heeft geen alternatieve tekst. Een logo moet ten minste altijd het woord 'Logo' bevatten, plus de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding. Bij alle afbeeldingen die via het img-element aan de pagina zijn toegevoegd en waar het alt-attribuut ontbreekt, wordt de bestandsnaam van de afbeelding voorgelezen. Dit zorgt voor een ontoegankelijke en onprettige ervaring voor een gebruiker van voorleessoftware. Voeg het alt-attribuut toe aan deze afbeelding met goede alternatieve tekst.

Het toegankelijkheidsicoon rechts bovenaan de pagina heeft geen alternatieve tekst. Het is voor slechtzienden en blinden die gebruik maken van hulpsoftware daarom niet duidelijk dat dit een knop is en wat deze knop doet. Zie ook 4.1.2 Naam, rol, waarde.

De pijl-iconen om vooruit en achteruit te scrollen op de homepage onder 'Laatste nieuws' hebben geen alternatieve tekst. Het is voor slechtzienden en blinden die gebruik maken van hulpsoftware daarom niet duidelijk wat deze knop doet (zie ook 4.1.2 Naam, rol, waarde).
Dit komt op meerdere plaatsen voor, waaronder op pagina test.s-bb.nl/activiteiten/.

Op de homepage staat de linktekst 'Doe de quickscan' met een icoon ernaast dat aan ziende bezoekers communiceert dat de link naar een externe pagina verwijst. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.
Dit komt op meerdere plekken en pagina's voor, waaronder op pagina test.s-bb.nl/activiteiten/publicaties/.

Het hamburgermenu-icoon dat verschijnt wanneer bezoekers inzoomen naar 250% heeft geen alternatieve tekst. Het is voor slechtzienden en blinden die gebruik maken van hulpsoftware daarom niet duidelijk wat deze knop doet.

Het kruis-icoon dat verschijnt wanneer bezoekers inzoomen naar 250% en het hamburgermenu openen heeft geen alternatieve tekst. Het is voor slechtzienden en blinden die gebruik maken van hulpsoftware daarom niet duidelijk wat deze knop (zie ook 4.1.2 Naam, rol, waarde) doet.

Bij de verplichte velden in het formulier op pagina test.s-bb.nl/contact/ staat een sterretje. Hulpsoftware leest dit niet altijd voor. Zorg voor een alternatieve tekst, of maak op een andere manier duidelijk welke velden verplicht zijn.

Op pagina test.s-bb.nl/nieuws/ staan nieuwsberichten. Elk bericht bestaat uit een decoratieve afbeelding en een kopje. De afbeeldingen zijn voorzien van de alternatieve teksten die dezelfde tekst bevatten als de kop eronder. Dit zorgt ervoor dat dezelfde tekst twee keer wordt voorgelezen. Laat de alt-attributen van deze afbeeldingen leeg.

Het kruis-icoon waarmee bezoekers de videospeler op pagina test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/ kunnen sluiten heeft geen alternatieve tekst.

Op pagina test.s-bb.nl/studenten/ staat een afbeelding die als overlay dient voor de video. Op deze afbeelding is tekst te zien: ‘Wat je kiest ben je zelf’. De alternatieve tekst luidt: ‘Studie in cijfers’. Zorg ervoor dat de alternatieve tekst of de afbeelding correct beschrijft of als de afbeelding tekst bevat, de tekst van de afbeelding herhaalt.

De afbeelding op onder andere pagina test.s-bb.nl/organisatie/over-sbb/ is decoratief en dient verborgen te worden van hulpsoftware. Dat kan onder andere door middel van een leeg alt-attribuut. Zorg ervoor dat als er een alternatieve tekst is, die in ieder geval wel beschrijvend en overeenkomt met wat er daadwerkelijk zichtbaar is. Bij deze afbeelding luidt de alternatieve tekst: ‘Student en praktijkopleider van de opleiding tot constructiewerker’ terwijl er maar één lasser opstaat. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina test.s-bb.nl/organisatie/ staat een afbeelding van een organogram. Deze informatieve afbeelding is verborgen van hulpsoftware met een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding toont belangrijke informatie over de organisatie. Deze informatie dient toegankelijk te worden gemaakt. Dat kan door de informatie uit te schrijven en naast de afbeelding te plaatsten. In de alternatieve tekst van de afbeelding kan verwezen worden naar de plek waar deze informatie staat.

Het pdf-document op pagina test.s-bb.nl/media/w3qir0gb/stagemarkt_lesbrief_2021_1_0.pdf bevat ruim 20 informatieve afbeeldingen die geen tekstalternatief hebben. Het gaat om de eerste en de laatste afbeeldingen die als covers dienen. Deze afbeeldingen bevatten logo’s die vertellen bij welke organisatie dit document hoort en belangrijke contactgegevens. Deze informatie dient toegankelijk worden gemaakt. In het document worden screenshots van de schermen gebruikt die de teksten illustreren. Deze screenshots dienen ook goed tekstalternatief te krijgen. De decoratieve afbeeldingen die bij de opdrachten staan (‘duur’, ‘vorm’ en ‘introductie’) kunnen als artefacten worden aangemerkt om ze van voorleessoftware te verbergen. Zie bijvoorbeeld pagina 3 bovenaan.

Advies: Het print icoon op pagina test.s-bb.nl/nieuws/actieplan-helpt-betonstaalverwerkers-aan-leerbaan/ heeft als alternatieve tekst 'Print icon', waardoor door screenreaders de tekst 'Print icon Print deze pagina' wordt voorgelezen. Dit icoon is in dit geval voornamelijk decoratief, het alt-attribuut mag hier leeggelaten worden.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op de homepage test.s-bb.nl/ bevat geen audiodescriptie of media-alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Het gaat om de tekst en logo's in de laatste frames.

Op pagina test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/ staat een YouTube-video. Vrijwel alle belangrijke informatie wordt uitgesproken door de voice-over. Er komt echter informatie in beeld die niet wordt uitgesproken, namelijk op de laatste slide komt het webadres in beeld. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Volgens dit succescriterium kan dit op twee manieren. De eerste manier is het toevoegen van een media-alternatief voor de gehele video. Dit betekent dat alle belangrijke informatie uit het beeld en het geluid in de vorm van een uitgeschreven tekst aanwezig moet zijn. De tweede manier is het toevoegen van een audiodescriptie. Dit is een (alternatief) geluidsspoor dat alle belangrijke visuele informatie in geluid overbrengt. Deze oplossing wordt geadviseerd, omdat een audiodescriptie deze video ook direct laat voldoen aan succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen).


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op de homepage test.s-bb.nl/ bevat geen audiodescriptie of media-alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Het gaat om de tekst en logo's in de laatste frames.

Op pagina test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/ staat een YouTube-video. Vrijwel alle belangrijke informatie wordt uitgesproken door de voice-over. Er komt echter informatie in beeld die niet wordt uitgesproken, namelijk op de laatste slide komt het webadres in beeld. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Volgens dit succescriterium is audiodescriptie verplicht.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De kopjes in de footer van de website (Algemeen, Websites, Over deze website, Sociale media) (iedere pagina) zijn niet opgemaakt als kopjes. Screenreadergebruikers kunnen een koppenlijst opvragen om zo over de pagina te navigeren. Koppen die niet zijn opgemaakt met het h-element worden daarin niet opgenomen. Gebruik het h-element op koppen om dit probleem op te lossen.


Op pagina test.s-bb.nl/contact/ staat bij vraag 'Betreft' een groep keuzerondjes. Deze keuzerondjes zijn nu niet gegroepeerd. Gebruik een fieldset en legend combinatie of een andere vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.


De labels van formuliervelden 'Beschrijving' en 'Onderwerp' op pagina test.s-bb.nl/contact/ zijn in de code niet gekoppeld aan het bijbehorende invoerveld. Daardoor wordt nu de placeholder gebruikt als naam. Gebruik het for- en id-attribuut om dit probleem op te lossen.

De groene teksten op pagina test.s-bb.nl/activiteiten/publicaties/ lijken visueel koppen te zijn, maar zijn dat in de code niet. Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze koppen te markeren.

De pdf op pagina test.s-bb.nl/media/w3qir0gb/stagemarkt_lesbrief_2021_1_0.pdf is niet (helemaal) goed gecodeerd. Op de eerste en laatste pagina komen bijvoorbeeld meerdere lege paragraaf-tags voor, op pagina 2 is de introductietekst opgemaakt met kop-opmaak in plaats van paragraaftekst en is de kop 'Het idee van de lesbrief' juist weer opgemaakt met paragraaftekst in plaats van kop-opmaak.
Deze problemen komen meerdere keren terug binnen het pdf-document. Daarnaast komt op pagina 6 een lege tabel voor en worden op pagina 10 meerdere lijsten gebruikt die tot één lijst behoren. Dit komt op meerdere pagina's voor.

De pdf op pagina test.s-bb.nl/media/r0iljhzn/inspiratiekaart_mei_2021_.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De leesvolgorde in de pdf op pagina test.s-bb.nl/media/w3qir0gb/stagemarkt_lesbrief_2021_1_0.pdf klopt op een aantal plekken niet. Op onder andere pagina 6 komen bezoekers eerst op de koptekst en vervolgens pas op het bijbehorende nummer.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op de homepage test.s-bb.nl/ wordt gezegd 'Ga naar kiesmbo.nl en zoek links op Verzorgende IG en 'Klik links op vergelijken'. 'Links' is een locatieaanduiding waar bijvoorbeeld blinde bezoekers niets mee kunnen. Vermijd instructies die zintuiglijke eigenschappen bevatten.


Op onder andere pagina 11 in de pdf op pagina test.s-bb.nl/media/w3qir0gb/stagemarkt_lesbrief_2021_1_0.pdf wordt gesproken over de 'oranje zoekknop'. Vermijd instructies die zintuiglijke eigenschappen bevatten.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het invoerveld in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief (onderaan iedere pagina) bevat geen autocomplete-attribuut. Het doel van dit invoerveld moet programmatisch kunnen worden bepaald. Dat kan door het autocomplete-attribuut aan het input-element toe te voegen in de HTML-code. Deze ontbreekt nu.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina test.s-bb.nl/contact/staat een formulier. Als een bezoeker een formulierveld verkeerd of niet invult, is dat alleen zichtbaar doordat de rand van het formulierveld van kleur verandert. Zorg ervoor dat er op minimaal één andere manier duidelijk wordt gemaakt dat het formulier fout is ingevuld, bijvoorbeeld door een tekstuele foutmelding te tonen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de witte headertekst met de achtergrond op de homepage is niet overal hoog genoeg. Aan de linkerkant van de tekst is de contrastratio bijvoorbeeld 2,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Vergelijkbare problemen komen op meerdere pagina's voor, waaronder op test.s-bb.nl/nieuws/actieplan-helpt-betonstaalverwerkers-aan-leerbaan/.


Het contrast van de menu items in de header van de pagina is niet overal hoog genoeg. De tekst 'Studenten' heeft bijvoorbeeld een contrastratio met de achtergrond van 2,1:0, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de witte teksten in de groene buttons is te laag. Bijvoorbeeld bij de buttons 'Lees meer' op de homepage test.s-bb.nl/. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit geldt ook voor dezelfde kleur groene teksten op een witte achtergrond, zoals de datums onder de koppen onder 'Laatste nieuws' op de homepage.


Het contrast van de dropdown items die focus hebben in de formuliervelden van stap 3 in het contactformulier op pagina test.s-bb.nl/contact/ is te laag. De contrastratio is hier 3,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


Het contrast van de links in de footer van de website (iedere pagina) is te laag. De contrastratio is hier 3,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dat geldt voor zowel de kopjes als de lijstitems.


Het contrast van de witte tekst op de gele achtergrond op pagina test.s-bb.nl/onderwijs/vind-erkende-opleidingscodes/ is te laag. De contrastratio is hier 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote tekst (zoals de kop) en 4,5:1 voor kleine tekst.


Het contrast van de witte tekst op de oranje achtergrond op pagina test.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/ is te laag. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote tekst (zoals de kop) en 4,5:1 voor kleine tekst.


Het contrast van de tekst 'Stap 1' 'Stap 2', etcetera tot en met 'Stap 4' op pagina test.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/ is te laag. Alle contrastratio's komen uit onder de 2,5:1, waarvan 'Stap 4' het laagst met een contrastratio van 1,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


Het contrast van het broodkruimelpad op pagina test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/ is te laag. De contrastratio is hier 1,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina test.s-bb.nl/activiteiten/publicaties/.

Het contrast van de placeholderteksten in formulieren is te laag, namelijk 2,6:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Zie bijvoorbeeld test.s-bb.nl/contact/.

Het contrast van de witte tekst op de oranje achtergronden, zoals 'Google een stagesite' op pagina 3 in de pdf op pagina test.s-bb.nl/media/w3qir0gb/stagemarkt_lesbrief_2021_1_0.pdf is te laag. De contrastratio is hier 3,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst op de rode achtergronden, zoals 'INVENTARISEER PLENAIR DE ZOEKRESULTATEN' op pagina 3 in de pdf op pagina test.s-bb.nl/media/w3qir0gb/stagemarkt_lesbrief_2021_1_0.pdf is te laag. De contrastratio is hier 4,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de pdf op pagina test.s-bb.nl/media/r0iljhzn/inspiratiekaart_mei_2021_.pdf komen meerdere contrastissues voor. Teksten die zijn opgemaakt met een gradiënt hebben veel in een deel van de tekst een te laag contrast. Bijvoorbeeld: de koppen op pagina 2 hebben in het oranje deel van de tekst een contrastratio van 3,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Vergelijkbare problemen komen voor in de gekleurde blokken op onder andere pagina 3. Ook op pagina 16 van de pdf komen verschillende contrastproblemen voor.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de pagina bekeken wordt op tabletweergave (1024px) raken bepaalde elementen buiten beeld: de knop om naar de toegankelijke versie van de website te gaan, de link naar SBB en de zoekfunctie.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage, zijn de items onder 'Laatste nieuws' niet meer goed leesbaar omdat de afbeelding eronder eroverheen schuift. Ook de tekst 'SBB is er ook voor werkenden en werkzoekenden' is niet geheel leesbaar, net als de button eronder. De videospeler schuift over de button heen. Daarnaast is ook de videospeler niet geheel zichtbaar, en verschijnt er geen horizontale scrollbar om alsnog de video te kunnen bekijken. De tekst 'Benieuwd naar jouw kansen en mogelijkheden?' valt ook deels van de pagina en enkele links in de footer van de pagina schuiven naast elkaar/over elkaar waardoor ze niet meer onderscheidbaar zijn. De videospeler op test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/ is na inzoomen ook niet meer in het geheel zichtbaar. Vergelijkbare problemen komen voor op meerdere pagina's, waaronder op test.s-bb.nl/studenten/.

Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina test.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/, verschuift de introductietekst over de blokken met stap 1, stap 2, etc, waardoor zowel de tekst als de blokken met stappen niet meer goed leesbaar zijn.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de blauwe 'Mijn SBB' knop op de rode achtergrond op pagina test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/ is te laag. De contrastratio is hier 1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op test.s-bb.nl/activiteiten/publicaties/.

Het contrast van de groene button op de donkeroranje achtergrond op pagina test.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/ is te laag. De contrastratio is hier 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Vergelijkbare problemen komen op meerdere pagina's voor.

Het contrast van de groene button op de licht-oranje achtergrond op pagina test.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/ is te laag. De contrastratio is hier 1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Vergelijkbare problemen komen op meerdere pagina's voor.

Het contrast van de groene button op de roze achtergrond op pagina test.s-bb.nl/studenten/is te laag. De contrastratio is hier 1,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Vergelijkbare problemen komen op meerdere pagina's voor.

Het contrast van het donkergroen in het mail-icoon en het witte in het icoon en de witte achtergrond op pagina test.s-bb.nl/nieuws/actieplan-helpt-betonstaalverwerkers-aan-leerbaan/ is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

De randkleur van de invoervelden op deze website is te licht. Deze lichtgrijze kleur geeft contrastwaarde van 1,4:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Zie bijvoorbeeld test.s-bb.nl/contact/.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de tekstafstand aanpassen naar de eisen van dit succescriterium, verschuiven op de homepage de vier opties 'Ik werk bij een bedrijf' 'Ik werk in het onderwijs', etc, over de paragrafen daaronder zodat die niet meer leesbaar zijn. Vergelijkbare problemen komen op meerdere pagina's voor, waaronder op test.s-bb.nl/studenten/.

Wanneer bezoekers de tekstafstand op pagina test.s-bb.nl/contact/ aanpassen naar de eisen van dit succescriterium, verschuift de onderwerprij (Bedrijven, Praktijkopleiders, etc) over de vragen en antwoorden in de accordeon onderaan de pagina. Vergelijkbare problemen komen op meerdere pagina's voor.

Wanneer bezoekers de tekstafstand op onder andere pagina test.s-bb.nl/organisatie/ aanpassen naar de eisen van dit succescriterium en inzoomen naar 200% verschuift de kop 'Nieuwsbrief ontvangen?' over de tekst ernaast. Vergelijkbare problemen komen op meerdere pagina's voor.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met de muis over de menu-items in de navigatiebalk (iedere pagina) hoveren, verschijnen er extra menu-opties. Deze content kan niet worden verwijderd met de escape-toets, zonder de muis te verplaatsen. Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, bijvoorbeeld naar 200%, neemt het menu bijna het hele scherm in beslag en is het bijna onmogelijk om het menu weer weg te klikken.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het navigatiemenu bovenaan de pagina (iedere pagina) is niet (geheel) toetsenbordtoegankelijk. Het uitklapmenu dat verschijnt wanneer bezoekers met de muis hoveren over het menu-item, verschijnt niet wanneer het menu-item toetsenbordfocus heeft.

De knop om over te schakelen naar de toegankelijke versie van de website (iedere pagina) is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.

De pijl-iconen om vooruit en achteruit te scrollen op de homepage test.s-bb.nl/ onder 'Laatste nieuws' zijn niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.

De afspeelknop om de video op de homepage test.s-bb.nl/ af te spelen, is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord. Dit geldt ook voor de videospeler op pagina test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/.

De link 'Aanpassen' in stap 3 in het formulier op pagina test.s-bb.nl/contact/ is niet toetsenbordtoegankelijk.

Op pagina test.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/ wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons). Deze blokken zijn niet toetsenbordtoegankelijk. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, onder andere op test.s-bb.nl/organisatie/.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Video's moeten een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen. In de videospeler op de homepage is dat niet het geval. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium. Dit geldt ook voor de video op test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website bevat geen mechanisme om de navigatie over te slaan en direct naar de hoofdinhoud te gaan.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina test.s-bb.nl/contact/ heeft geen (goede) titel. De titel is op moment van testen alleen ' | SBB'. Zorg ervoor dat iedere pagina een beschrijvende titel heeft en vermijdt liefst bijzondere tekens, die worden niet door alle hulpsoftware correct uitgesproken of overgeslagen. Dit geldt voor meerdere pagina's, waaronder voor pagina test.s-bb.nl/organisatie/over-sbb/.

De pdf op pagina test.s-bb.nl/media/w3qir0gb/stagemarkt_lesbrief_2021_1_0.pdf heeft geen titel, enkel een bestandsnaam. Voeg een titel toe en kies onder 'Weergave bij openen' voor Documenttitel om dit probleem op te lossen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met de muis over de menu-items in de navigatiebalk (iedere pagina) hoveren, verschijnen er extra menu-opties. Wanneer bezoekers vervolgens met de tab-toets verder navigeren, komt de focus niet in de extra verschenen menu-items maar gaat verder op de achterliggende pagina.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verschijnt een hamburgermenu. Wanneer bezoekers daar met de tab-toets doorheen navigeren, gaat de focus na het doorlopen van het menu verder op de achterliggende pagina in plaats van terug naar boven.

Wanneer bezoekers in het formulier op pagina test.s-bb.nl/contact/ een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een foutmelding (met gebruik van kleur). Bezoekers die met het toetsenbord navigeren moeten met de tabtoets direct bij die foutmelding uitkomen, dat is nu niet het geval.

Wanneer bezoekers een video hebben geopend, bijvoorbeeld op pagina test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/, komt de focus na het doorlopen van de interactieve elementen in de videospeler niet op het kruis-icoon, maar gaat verder op de achterliggende pagina.

Op pagina test.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/ wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons). Er doet zich hier een probleem voor met de focusvolgorde. De items in de accordeon krijgen toetsenbordfocus, ook als de accordeon niet uitgevouwen is. Dit is verwarrend voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren, maar wel het scherm kunnen zien. Zorg ervoor dat de items die niet zichtbaar zijn geen focus krijgen als de accordeon ingevouwen is. Dit komt op meerdere pagina's voor, onder andere op test.s-bb.nl/organisatie/.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De linkteksten van de social media iconen op onder andere pagina test.s-bb.nl/nieuws/actieplan-helpt-betonstaalverwerkers-aan-leerbaan/ zijn momenteel nog 'Facebook icon', 'Twitter icon', etc. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat.

Advies: Op pagina test.s-bb.nl/activiteiten/publicaties/ komt meerdere keren de linktekst 'Ga naar publicatie' voor. Zulke teksten beschrijven het linkdoel niet. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de items onder 'Laatste nieuws' op de homepage test.s-bb.nl/ toetsenbordfocus hebben, is dat niet overal even goed zichtbaar omdat de focusrand niet om het hele item sluit. Slechtzienden kunnen daarom moeite hebben met het bepalen van waar de focus zich bevindt. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op test.s-bb.nl/activiteiten/.

Wanneer de items onder 'Laatste nieuws' op de homepage test.s-bb.nl/ toetsenbordfocus hebben, is het hele item vaak niet goed leesbaar omdat het nog niet helemaal in beeld is. Met een tweede tabtoets gaat de focus al naar het volgende item, dus bezoekers kunnen de titel van het artikel niet lezen als ze met het toetsenbord navigeren. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina test.s-bb.nl/activiteiten/.

De focusrand is in de browser Firefox niet (geheel) zichtbaar. In het navigatiemenu is de focusrand wit, op de rest van de pagina zwart, maar doordat de focusrand slechts 1mm breed is, is het voor slechtzienden niet goed zichtbaar waar de focus zich bevindt.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage is geen taal aangegeven binnen het html-element. Deze moet in de HTML-code worden opgegeven door middel van een lang-attribuut bij het HTML-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Dit probleem komt op alle pagina's in de sample voor. Dit probleem komt op meerdere pagina's binnen de sample voor, onder andere op test.s-bb.nl/nieuws/actieplan-helpt-betonstaalverwerkers-aan-leerbaan/. Controleer alle pagina's op het lang-attribuut binnen het html-element.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina test.s-bb.nl/contact/ bevat geen foutidentificatie. Een foutidentificatie bevat in ieder geval waar er een fout is gemaakt en wélke fout is gemaakt. Voeg een foutmelding toe om dit probleem op te lossen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het invoerveld in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief (onderaan iedere pagina) heeft geen label. Het formulierveld heeft wel een placeholder-tekst, maar dat is niet genoeg voor dit succescriterium. Een placeholder wordt namelijk niet door alle voorleessoftware voorgelezen en verdwijnt als de gebruiker begint te typen. Zorg dat de tekst zichtbaar blijft door een label te gebruiken.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komt meerdere keren het id 'Home-&-landingpages' voor. Vermijd dubbele id's. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op de homepage komt meerdere keren het id 'Home-scrolled' voor. Vermijd dubbele id's. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op de homepage komt meerdere keren een id in Unicode voor. Gebruik tekst en vermijd dubbele id's. Dit komt op meerdere pagina's voor.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met de muis over één van de menu-items in het navigatiemenu gaan, verschijnen er meerdere menu items. De status van of het menu-item ingeklapt of uitgeklapt is, wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Het toegankelijkheidsicoon rechts bovenaan de pagina heeft geen toegankelijke naam. Daarnaast heeft het als rol svgroot, in plaats van knop.

De pijl-iconen om vooruit en achteruit te scrollen op de homepage onder 'Laatste nieuws' hebben geen toegankelijke naam en geen rol.

Het iframe op onder andere pagina test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/ bevat geen beschrijving binnen het title-attribuut. Dit probleem komt ook voor bij andere video's, bijvoorbeeld die op de homepage en op test.s-bb.nl/studenten/. Dit title-attribuut geeft het iframe een toegankelijke naam. Een blinde gebruiker kan aan deze naam de inhoud van het iframe afleiden en besluiten dit iframe wel of niet te openen.

Het hamburgermenu-icoon dat verschijnt wanneer bezoekers inzoomen naar 250% heeft geen toegankelijke naam. Ook verandert het niet van naam/status wanneer bezoekers er op klikken. Zorg ervoor dat de visuele verandering ook doorgegeven wordt aan screenreadergebruiker

Het kruis-icoon dat verschijnt wanneer bezoekers inzoomen naar 250% en het hamburgermenu openen heeft geen toegankelijke naam en rol.

De knop 'Bestand kiezen' op pagina test.s-bb.nl/contact/ heeft geen toegankelijke naam.

Het kruis-icoon waarmee bezoekers de videospeler op pagina test.s-bb.nl/intermediairs/praktijkleren/ kunnen sluiten, heeft geen toegankelijke naam en rol.

Op onder andere pagina test.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/ wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons) Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat de accordeon in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's voor, onder andere op test.s-bb.nl/organisatie/.

Op onder andere pagina test.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/ wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons). De knoppen om de accordeon uit- en in te vouwen hebben geen toegankelijke naam of rol. Dit komt op meerdere pagina's voor, onder andere op test.s-bb.nl/organisatie/.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina test.s-bb.nl/contact/ een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een foutmelding. Deze foutmelding ontvangt geen focus en wordt momenteel niet voorgelezen door de voorleessoftware. Dit is een statusbericht en dient te worden voorgelezen. Dat kan door bijvoorbeeld role=’status’ eraan toe te voegen.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

De volgende browsers en versies zijn gebruikt:

De volgende versie van Adobe Acrobat Pro DC is gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/s-bb.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 06:54:31 v2.4-010