Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Schiedam


Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
19 april 2021
Opdrachtgever
Gemeente Schiedam

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website https://www.schiedam.nl/ voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 22 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website schiedam.nl is onderzocht tussen 31 maart en 19 april 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website https://www.schiedam.nl/
Scope van de website Alle pagina's op www.schiedam.nl/
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 9 11 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 28 22 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer het zoekveld geopend wordt, verschijnen wat links waaronder 'Projecten in de wijk'. Hiervoor staat een icoon dat aangeeft dat de link naar een externe pagina gaat. Deze informatie is nu niet in een tekstueel alternatief beschikbaar.
Dit komt op meerdere pagina’s voor, bijvoorbeeld bij de links op de 404 pagina www.schiedam.nl/fout

Het logo van Gemeente Schiedam linksbovenin heeft als alt-tekst alleen home, dat is niet voldoende omschrijven. Er moet ook in staan dat dit het logo is en van welke organisatie.

Op elke pagina staat in de footer een icoon van een telefoon naast het telefoonnummer '14 010'. Deze heeft geen tekstalternatief. Voor blinde bezoekers is het daardoor mogelijk onduidelijk het hier om een telefoonnummer gaat.

De afbeelding onderaan pagina www.schiedam.nl/nieuws/schiedam-neemt-het-op-tegen-nissewaard-in-nk-tegelwippen heeft geen alt-tekst. De teksten op de afbeelding komen niet terug in de omliggende tekst. Zie ook succescriterium 1.4.5 .


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort staat de tekst “Dit is een productie van gemeente Schiedam”. Dit komt niet terug in het audiospoor/een audiodescriptie of in een media-alternatief.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort staat de tekst “Dit is een productie van gemeente Schiedam”. Dit komt niet terug in het audiospoor/een audiodescriptie.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/contact staat een visueel verborgen <h2> 'Hoofdafbeelding'. Deze kop voegt geen informatie toe. Haal deze kop daarom uit de code.
Dit komt op meerdere pagina's voor, en geldt ook voor de kop 'Inhoud rechterkolom' op www.schiedam.nl/agenda/raadsvergadering-6-april-2021

Op www.schiedam.nl/a-tot-z/contact staan 3 linkjes onder 'Gerelateerd'. Dit ziet er visueel uit als een opsomming, maar is niet als zodanig gecodeerd.
Dit komt ook voor op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort .

Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z staan onder elke letter een of meerdere links. Deze kunnen het beste als een lijst worden gecodeerd. Een gebruiker van voorleessoftware hoort dan direct hoeveel links er in de lijst staan.

Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/aanbestedingen staat direct onder de tabel een lege <h2> in de code. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers van voorleessoftware. Verwijder de kop liever uit de code.

Op www.schiedam.nl/agenda staan verschillende agenda-items die horen onder “mei” en dat is een H3, maar de agenda-items zelf zijn allemaal H2. Dit moet omgedraaid worden, anders is het verband/de hiërarchie niet duidelijk.

Onder bewaartermijn op www.schiedam.nl/privacy staan een aantal kopjes (“delen met derden” en “beveiliging”) die niet als kop zijn gecodeerd, maar met <strong> zijn opgemaakt. Gebruik het <strong> element alleen voor nadruk, niet voor opmaak, en codeer koppen met een headingselement.

In de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… staan meerdere stukken tekst die eruitzien als kopjes, maar geen kopje hebben in de tag, bijvoorbeeld 'Coronavirus/Covid 19' en 'Geen informatiebijeenkomst'.

In de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… staan enkele afbeeldingen die niet als <figure> zijn aangemerkt. Het gaat om de afbeeldingen 'Definitief inrichtingsplan Havendijk' en de kaarten van de 5 fasen. Hoewel kaarten onder een uitzondering vallen, hebben ze wel een korte beschrijvende alt-tekst nodig.

In de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… zijn niet alle tags correct.
Zo zijn de invoervelden onterecht als afbeeldingen gecodeerd.
Ook is de tekst 'Verklaring toestemming reisdocument minderjarige' niet als koptekst getagd.
Verder missen de invoervelden voor handtekening ouder 1 + 2 een label in de pdf-code.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.schiedam.nl/agenda staat de datum in de code boven de kop waar het bij hoort. Deze moet eronder komen, zodat voor gebruikers van voorleessoftware duidelijk is bij welke kop de datum hoort. Visueel mag de datum er wel boven blijven staan.

De volgorde van de tags in de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… komt niet overeen met de visuele leesvolgorde.
In de code staan eerst invoervelden die als afbeeldingen zijn gecodeerd, en daarna pas alle tekst (zie ook criterium 1.3.1).


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.schiedam.nl/afspraak staat een formulier waar onder andere naam en e-mailadres van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij het vergrootglas naast de zoekvelden op www.schiedam.nl/ wordt de focus alleen aangegeven door een kleurverschil (van roze naar zwart).


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Sommige tekst in de PDF www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… heeft een te laag contrast, de kleinere rode kopjes op pagina 4 hebben bijvoorbeeld een contrast 4,1:1 maar moeten minimaal een contrast van minimaal 4,5:1 hebben.

Op www.schiedam.nl/afspraak heeft de tekst die de stappen beschrijft, zoals '1. Uw afspraak', en de placeholdertekst een te laag contrast. Dit is 2,8:1 en moet minimaal 4.5:1 zijn.
Daarnaast hebben de witte teksten op de groene achtergrond die verschijnen vanaf stap 2, zoals 'Voortgang 30%', een contrastwaarde van 2,9:1.
Deze tekst valt overigens deels over de witte achtergrond, waardoor deze niet helemaal goed leesbaar is.
In de kalender heeft de witte tekst, zoals 'Maand', een te lage contrastwaarde icm de oranje achtergrond (2,1:1).
De data van de beschikbare dagen hebben een contrastwaarde van 2,5:1. Het getal van de geselecteerde dag (met de grijze achtergrond) heeft een contrastwaarde van 2,1:1.

Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z heeft de lijst met letters aan de rechterkant een te laag contrast van 3,1:1. Wanneer je naar beneden scrolt, valt een deel van de letters over de zwarte achtergrond in de footer. Het contrast is dan 3,8:1.

Op www.schiedam.nl/nieuws staan er onderin cijfers om aan te geven op welke pagina je bent. Het rode cijfer van de huidige pagina heeft een te laag contrast met de gele achtergrond. Dit heeft een contrast van 3,6:1, maar moet minimaal 4,5:1 zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeelding onderaan pagina www.schiedam.nl/nieuws/schiedam-neemt-het-op-tegen-nissewaard-in-nk-tegelwippen is een afbeelding van tekst. De tekst kan daardoor niet aan de behoefte van (slechtziende) gebruikers worden aangepast.
Het is niet helemaal duidelijk of dit een poster is voor offline gebruik - in dat geval is dit criterium niet van toepassing.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij een schermresolutie van 320px breed www.schiedam.nl/a-tot-z zijn de meeste letters aan de rechterkant niet zichtbaar. In combinatie met inzoomen zijn nog minder letters zichtbaar.

Bij een schermresolutie van 320px breed is niet de volledige tabel zichtbaar op www.schiedam.nl/a-tot-z/aanbestedingen . Er is geen scrolbalk aanwezig om de volledige tabel te kunnen lezen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De focus bij het kruimelpad (bij de link 'Home') op www.schiedam.nl/a-tot-z is niet te zien. De kleur van de focus is hetzelfde als de achtergrond.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

De focus op de Chat met ons-knop is nauwelijk zichtbaar in zowel Chrome als in Firefox. Dit komt doordat de contrastwaarde erg laag is.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

In het afspraakformulier heeft de rode focus een te lage contrast op de groene links om naar een van de vorige stappen te gaan (zoals 1. Uw afspraak) (1,5:1).
In de kalender heeft de focus op de pijltjes een te lage contrastwaarde icm de oranje achtergrond (2,3:1).


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als het zoekveld bovenin de focus krijgt, verschijnt er een scherm met suggesties voor veelgestelde zoekopdrachten. Dit deel is niet bereikbaar met het toetsenbord.

Op pagina www.schiedam.nl/a-tot-z kan de navigatie met de letters aan de zijkant niet met het toetsenbord bediend worden.

De readspeakerfunctionaliteit heeft problemen op het gebied van toetsenbordtoegankelijkheid.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als de focus in dit iframe staat, is de video te pauzeren door op de letter 'k' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. Los dit op door de embed-code van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing voldoet de videospeler van YouTube aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de skiplink wordt geactiveerd, is de hoofdinhoud niet de eerste unieke content.
Op de homepage wordt bijvoorbeeld de titel 'Ik voel me thuis
in Schiedam' overgeslagen.
Dit komt op alle pagina's voor.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de bestandseigenschappen van de PDF's is een goede titel ingesteld, maar wordt de bestandsnaam gebruikt in plaats van de documenttitel.
Zie: www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… en www.schiedam.nl/sites/default/files/inline-files/… .


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Na de translate knop op de homepage, maar voor “Maak een afspraak” krijgt het select-element met id='gtranslate_selector' de focus. Deze hoort niet de focus te kunnen ontvangen wanneer deze onzichtbaar is.

De Readspeaker functionaliteit heeft toegankelijkheidsproblemen op het gebied van focus volgorde.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Dit is een advies:
De linkdoelen van de social media iconen op de homepage onderin de footer zijn niet helemaal duidelijk. Hier wordt gewoon “twitter” en “facebook” gezet, maar het is nu niet duidelijk dat naar de pagina van Schiedam wordt gelinkt.

Dit is een advies:
Op verschillende plekken wordt naast een linktekst ook een title-tekst gebruikt. Hierdoor worden sommige teksten dubbel voorgelezen. Bijvoorbeeld bij de links op pagina www.schiedam.nl/fout en in de paginering op pagina www.schiedam.nl/zoeken .
Gebruik liever alleen een linktekst. Overigens kan bij de paginering de tekst beter in het Nederlands worden weergegeven.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het zichtbare label van het zoekveld op de homepage is “Wat zoekt u?” maar in de code mist het veld nu een label. De visueel zichtbare tekst komt ook niet terug in het label in de code (dat nu verborgen is met display:none, waardoor het veld een label mist).


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat een Translate-functionaliteit. Wanneer met de pijltjestoetsen door de lijst met taalopties heen wordt gegaan, verandert de taal van de pagina zodra een taal de focus ontvangt. Hierdoor treedt een onverwachte contextwijziging op.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij het Chat met ons scherm rechtsonder op iedere pagina, staat een veld om je bericht in te typen. Deze heeft alleen een placeholder tekst, geen visueel label. De placeholdertekst geldt niet als label, omdat deze verdwijnt zodra je begint met typen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat een duplicate id (views-exposed-form-zoeken-zoekpagina). Dit komt ook voor op pagina www.schiedam.nl/zoeken .


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er staat op iedere pagina een vertaalknop. Door deze te activeren, verschijnt een select-element. De knop heeft een status nodig die vertelt of het element uitgeklapt is of niet.

De Chat met ons-knop (op meerdere pagina's inclusief de homepage) mist een status die vertelt of het element uitgeklapt is of niet.

De knop om een product te verwijderen op www.schiedam.nl/afspraak is gecodeerd als link, terwijl het functioneel een knop is. Daarnaast kan uit de naam niet worden bepaald welk product verwijderd kan worden.
Ook de knop/link 'Voeg een extra product toe' is gecodeerd als link, terwijl het functioneel een knop is.

De video op www.schiedam.nl/a-tot-z/paspoort mist een goede naam in het <title> element van de iframe.

Wanneer een taal wordt gekozen via de 'Translate' optie, staat alles in de taal waarin het veranderd is. Als je het per ongeluk zet op bijvoorbeeld Arabisch, kun je het niet makkelijk terugzetten.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat een Translateknop. Wanneer een taal wordt gekozen, verandert de hele pagina naar de nieuwe taal, maar de focus blijft op het element staan. Er wordt nu niet aan gebruikers van hulpsoftware doorgegeven dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Er wordt wel een tekst 'x berichten' voorgelezen, maar het is onduidelijk waar dit betrekking op heeft.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 87
Google Chrome 89
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/schiedam.nl/audit/
Geprint: 2022-12-02 23:05:57 v2.4-011