Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website 'Stop it now'


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
9 juni 2022
Opdrachtgever
Expertisebureau Online Kindermisbruik

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Stop it now voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 27 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website stopitnow.nl is onderzocht tussen 6 mei en 9 juni 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn om dit digitaal kanaal toegankelijker te krijgen.

Tijdens het onderzoek zijn meerdere toegankelijkheidsproblemen op de website stopitnow.nl naar voren gekomen. De meeste urgente bevindingen zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Stop it now
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
 • Alle pagina's op stopitnow.nl.
 • Alle PDF's op stopitnow.nl.
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe systemen en websites waar via stopitnow.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 9 11 0
2 Bedienbaar 8 9 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 23 27 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ staat achter het label 'Uw e-mailadres' een ster (*). In tekst staat niet aangegeven wat dit teken betekend (zie ook succescriterium 3.3.2), in de meeste gevallen geeft een ster aan dat dit een verplicht veld is. Niet alle screenreader lezen dit teken correct voor en daarom heeft het een alternatieve tekst nodig. Maak hiervoor gebruik van een visueel verborgen tekst op de pagina. Als het teken aangeeft dat dit een verplicht invoerveld is is het voldoende om het required-attribuut op het input-element te plaatsen voor een tekstalternatief.

Op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ staat in het broodkruimelpad bij de link 'Lotgenoten' een pijl die aangeeft dat dit de pagina is waar de bezoeker zich op bevindt. Dit icoon heeft de alternatieve tekst 'Pijl rechts' wat niet hetzelfde is als de informatie wat het icoon overbrengt. Pas daarom deze alternatieve tekst aan zodat het aangeeft dat 'Lotgenoten' de huidige pagina is.
Dit probleem komt ook op andere pagina’s voor.

Wanneer op pagina stopitnow.nl/over-stop-it-now/faq-s/ het uitvouwbare blok (accordeon) 'Zijn plegers van seksueel kindermisbruik altijd pedofiel?' is uitgeklapt is een tekst te zien. In de tekst wordt met een ster (*) verwezen naar een tekst onder in het blok. De ster heeft een alternatieve tekst nodig waaruit duidelijk wordt waar het teken naar verwijst omdat bezoekers die het scherm niet kunnen zien anders de connectie tussen de ster en de onderstaande tekst niet kunnen maken.

Op pagina chat.stopitnow.nl/chat/preprocessing? staat een logo. Dit logo heeft als aria-label op de link 'Homepage'. De alternatieve tekst van een logo moet altijd ten minste de naam van de organisatie bevatten en eventuele andere zichtbare tekst op het logo als de afbeelding ook een link is.

In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat? kunnen bezoekers en medewerkers emoticons gebruiken in berichten. Deze berichten hebben alleen een alternatieve tekst via het title-attribuut. Dit is niet voldoende. Geef de emoticons een beschrijvende alternatieve tekst.

In de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" staan twee afbeeldingen op pagina 1: een afbeelding van tekst (zie ook succescriterium 1.4.5) en een logo. Beide afbeeldingen hebben geen (goede) alternatieve tekst. Zorg ervoor dat deze afbeeldingen een goed tekstalternatief krijgen.
Op pagina 3 van de PDF staan ook logo's die geen alternatieve tekst hebben. De alternatieve tekst van een logo moet minimaal de naam van de organisatie bevatten.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De tekst vanaf de kop 'Ervaringsverhalen' tot en met de link 'Lees de verhalen' op de homepage heeft het attribuut Aria-hidden=true gekregen. Door dit attribuut is deze content verborgen voor hulpsoftware. Daarnaast staat een focusbaar element in dit blok, elementen die focus kunnen krijgen mogen nooit verborgen worden met aria-hidden omdat sommige browsers dit negeren en de focus plaatsen op het element. Voor screenreadergebruikers kan dat erg vervelend zijn omdat zij weten dat de focus op een element staat, maar niets wordt voorgelezen.
Precies dezelfde content staat ook visueel verborgen op de pagina, ook met een link waar bezoekers de focus op kunnen plaatsen. Om verschillende toegankelijkheidsproblemen op te lossen (zie bijvoorbeeld ook succescriterium 2.4.7) is het een optie om de visueel verborgen tekst te verwijderen en de tekst die nu verborgen is voor hulpsoftware toegankelijk te maken door het aria-hidden attribuut te verwijderen.

De checkbox die visueel bij de label 'Ik heb de privacyverklaring gelezen' staat op pagina stopitnow.nl/contact/ is in de code gekoppeld aan twee labels. Hierdoor heeft de eerste checkbox twee labels en de checkbox dat daar onder staat heeft geen toegankelijk naam (zie ook succescriterium 4.1.2). Zorg ervoor dat de id's die op input-element staan uniek zijn en doormiddel van het for-attribuut gekoppeld zijn aan het juiste label.

Op pagina stopitnow.nl/anonimiteit-en-privacy/ is het strong-element gebruikt om de tekst 'Expertisebureau Online Kindermisbruik' dikgedrukt te maken. Het strong-element is niet bedoeld om teksten mee op te maken. Het geeft namelijk aan hulpsoftware aan dat in het element belangrijke informatie staat. Verwijder daarom het element van deze tekst en gebruik bijvoorbeeld een CSS-stijl om de tekst mee op te maken.

Op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ staat in het formulier een groep checkboxen met daarbij de beschrijving 'Voorkeurslocatie(s)'. Zorg dat deze checkboxen zijn gegroepeerd door gebruik te maken de fieldset- en legend-elementen. Zo kan hulpsoftware de relatie tussen de checkboxen en de beschrijving bepalen. Dit probleem komt ook voor bij de stappen 'Een paar vragen voordat de chat start' en Tot slot nog wat vragen' in de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat.

Op pagina www.stopitnow.nl/voor-naasten/hoe-ga-je-het-gesprek-aan/ staat een lijst met daarin één lijstitem. Wanneer screenreaders aangeven dat een lijst op de pagina staat geeft dat aan gebruikers aan dat hier informatie is gegroepeerd. Als dan een lijst met maar één item wordt voorgelezen kan dit de indruk wekken dat de screenreader informatie niet voorleest. Maak daarom geen gebruik van lijsten met één item.

In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat in het invoerveld waar bezoekers iets kunnen invoeren een knop met als label een emoticon. Achter deze knop staan meerdere knoppen/emoticons die bezoekers kunnen selecteren met een muisaanwijzer. Ondanks dat deze knoppen/emoticons zijn verborgen achter een knop worden deze wel voorgelezen door screenreaders. Dit kan erg verwarrend zijn voor screenreadergebruikers. Zorg ervoor dat deze knoppen/emoticons verbogen blijven tot de bezoeker ze zichtbaar maakt door de knop te activeren.

De volgende bevindingen gaan over de codelaag in de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019":

 • In het document staan meerdere koppen, bijvoorbeeld 'Wat is Stop it Now?' op pagina 2. Deze koppen staan in de codelaag aangemerkt in een P-tag. Hierdoor kan hulpsoftware deze teksten niet herkennen als koppen. Zorg er daarom voor dat alle visuele koppen in een koppentag worden geplaatst. Maak hierbij gebruik van een logische kopstuctuur.
 • De tabel op pagina 9 wordt niet correct voorgelezen. De kopcellen 'Do' en 'Don't' zijn niet als kopcellen opgemaakt waardoor de relatie met de daarbij behorende cellen niet te maken is voor hulpsoftware. Zorg ervoor dat deze cellen worden veranderd in kopcellen (<TH>).
 • Op pagina 6 tot en met 11 staan in de codelaag veel lijsten die maar één lijstitem bevatten. Lijst geeft altijd aan dat informatie is gegroepeerd, daarom kunnen lijsten met maar één lijst-item verwarrend zijn voor bijvoorbeeld screenreadergebruikers. Daarnaast zijn deze teksten die als lijst zijn opgemaakt semantisch eerder koppen dan lijsten, bijvoorbeeld de tekst 'o Vertrouw op je gevoel' op pagina 6. Plaatst deze teksten daarom in koppentags.
 • De paginanummers in het document zijn geplaatst in P-tags. Zorg ervoor dat paginanummers in PDF's worden aangemerkt als artefact. Hulpsoftware kan aan de hand de reader waarin de PDF wordt getoond bepalen op welke pagina de lezer zich bevindt, de paginanummers zijn daardoor overbodig.
 • In teksten op verschillende pagina's staan verwijzingen naar voetnoten, bijvoorbeeld op pagina 4. Een verwijzing naar een voetnoot moet in een Reference-tag zijn geplaatst. Zo kan hulpsoftware de betekenis van de verwijzing doorgeven aan hulpsoftwaregebruikers.
 • Op pagina 10 staat een opsomming die in de codelaag niet is opgemaakt als lijst. Het gaat om de opsomming onder de tekst 'Mogelijke afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over:'. Zorg ervoor dat deze opsomming in de juiste tags wordt geplaatst.
 • Op pagina 3 staat een visueel verborgen rij punten (..........). Deze rij met punten is in een P-tag geplaatst, hierdoor lezen screenreaders dit voor. Zorg ervoor dat de punten worden verwijderd of worden aangemerkt als artefacten.

Advies:
Op de homepage wordt voor de kop 'Kijk je kinderporno? Heb je een kind misbruikt of ben je bang dat je dat gaat doen? Maak je je zorgen om iemand? Wij kunnen je helpen' een H2-kop elementen gebruikt, voor de kop 'Ervaringsverhalen' een H4-kop en voor 'Over Stop it Now!' een H3-kop. Een logische aflopende koppenstructuur, beginnende met een H1 voor de titel van de pagina, h2 voor koppen en h3 voor tussenkoppen (etcetera) is beter voor de toegankelijkheid van de website én voor vindbaarheid van de website in zoekmachines zoals Google. Dit komt op meerdere pagina's voor.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" staan verwijzingen en voetnoten in de teksten, bijvoorbeeld op pagina 3. Naast dat de verwijzingen en voetnoten niet correct zijn gecodeerd (zie ook succescriterium 1.3.1) zijn de voetnoten niet op de correcte plek in de codelaag geplaatst. Een voetnoot hoort direct na de verwijzing in de codelaag zijn geplaatst, zo is de relatie tussen de verwijzing en voetnoot direct duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware.

In de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" komt de volgorde waarin content in de codelaag staat niet altijd overeen met de visuele volgorde. Op pagina 9 staat bijvoorbeeld een tabel die door screenreaders pas als laatst op deze pagina wordt voorgelezen. Dit gebeurt ook bij de afbeeldingen op pagina 1 en 3. Zorg ervoor dat de volgorde waarin content in de codelaag is geplaatst overeenkomt met de visuele volgorde, tenzij een aangepaste volgorde nodig is om de content beter te begrijpen zoals bij verwijzingen en voetnoten.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het invoerveld voor e-mailadres op pagina stopitnow.nl/contact/ bevat geen autocomplete attribuut. HMTL5 invoervelden die informatie over de bezoeker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Voorbeeld: Het invoerveld “achternaam” heeft als autocomplete attribuut "family-name“. Lees meer over autocomplete attributen op www.w3.org/TR/WCAG21/. Dit geldt ook voor velden die informatie over de bezoeker vragen op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op de focus wordt geplaatst op de pijliconen in de carrousel op de homepage wordt dat alleen aangegeven met een kleurverandering. De kleur van deze pijlen verandert van grijs naar wit. Mensen die kleuren niet goed waarnemen kunnen moeite hebben met zien waar de focus op is geplaatst wanneer dat alleen met een kleurverandering wordt aangegeven. Zorg ervoor dat focus niet alleen wordt aangegeven met een kleurverandering maar bijvoorbeeld door ook een focusrand te gebruiken.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat witte tekst op een achtergrondafbeelding. Het contrast van de tekst is te laag op sommige plekken in de afbeelding. De laagst gemeten contrastverhouding is 2,1:1. Zorg ervoor dat de tekst en afbeelding overal een minimale contrastverhouding van 4,5:1 hebben.

De witte tekst in het blok 'Wat doen wij?' op de homepage heeft een te laag contrast met de achtergrond (HEX #869da3). De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dat minimaal 4,5:1 zijn.

De witte tekst in het blok 'Wie ben jij?' op de homepage heeft een te laag contrast met de achtergrond (HEX#b87274). De contrastverhouding is hier 3,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 zijn.

In de carrousel op de homepage staat op een slide de witte tekst 'Ervaringsverhaal De handleiding hielp'. Deze witte tekst heeft een te laag contrast op de achtergrondafbeelding. De laagst gemeten contrastverhouding is hier 1,2:1. Zorg ervoor dat de tekst overal een minimale contrastverhouding van 4,5:1 heeft op de hele afbeelding.

Wanneer bezoekers met de muisaanwijzer over de links in de footer gaan, bijvoorbeeld bij de link 'Over Stop it Now', verandert de tekstkleur in blauw (HEX#0056b3). Op de achtergrond (HEX#b9cdd4) heeft deze kleur een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 4,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

In het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ staat de link 'privacyverklaring'. Het contrast van de rode link (HEX#A93935) op de blauwe achtergrond (HEX#436D8D) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/.

Wanneer de focus op de verzendkop in het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ is geplaatst verandert de tekstkleur van rood naar wit. Deze tekst heeft op de witte achtergrond van de knop een te laag contrast, de contrastverhouding is hier 1:1, zorg ervoor dat dit minimaal 4,5:1 is.
Dit probleem komt ook voor op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ en op pagina www.stopitnow.nl/ervaringen/ bij de links 'Het heel verhaal'.

Wanneer bezoekers met de muisaanwijzer over de verzendknop in het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ gaan verandert de tekstkleur van rood naar roze (HEX#dd7373). Het contrast van deze tekstkleur op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ en op www.stopitnow.nl/ervaringen/ bij de links 'Het hele verhaal'.

Wanneer op pagina www.stopitnow.nl/voor-naasten/hoe-ga-je-het-gesprek-aan/ bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 170% verdwijnt een deel van het broodkruimelpad achter de knop 'Gerelateerde pagina's'. De link 'Samen praten' achter de knop heeft een te laag contrast op de achtergrond. De contrastverhouding is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Wanneer de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat beschikbaar is wordt dit aangegeven met de naam van een medewerker in groen. Het contrast van deze groene tekst (HEX#3DB89D) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de chat op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat in het invoerveld waar bezoekers berichten in kunnen typen de tekst 'Typ hier je tekst'. Het contrast van deze tekst (HEX#8899bb) op de achtergrond (HEX#d5eaf7) is te laag. De contrastverhouding is hier 2,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de chat op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat bij elk verzonden bericht een tijd. Het contrast van deze tekst (HEX#bec8d4) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 1,6:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe link 'www.stopitnow.nl.' (HEX#16A1DB) op pagina chat.stopitnow.nl/chat met de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina chat.stopitnow.nl/chat/enter_user? staat de tekst 'Kies een nickname'. De contrastratio van de grijze tekst (HEX #8899BB) op de witte achtergrond 2,8:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Op pagina chat.stopitnow.nl/chat/enter_user? staat witte tekst op een blauwe button (HEX #38A5D3). De contrastratio is hier 2,8:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op pagina chat.stopitnow.nl/chat/preprocessing?.

Wanneer bezoekers de chatfunctie sluiten verschijnt een dialoogvenster met daarin de grijze tekst (HEX #8D9DBE) 'Weet je zeker dat je de chat wil sluiten'. De contrastratio is hier 2,7:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op de homepage inzoomen tot 110% bij een schermbreedte van 1280px vallen de teksten in de carrousel deels weg. Hierdoor zijn deze teksten niet meer goed leesbaar. Zorg ervoor dat teksten niet verdwijnen of achter andere content vallen wanneer bezoekers de schermweergave aanpassen.

Wanneer bezoekers op pagina www.stopitnow.nl/verhalen/kinderpornokijker/ inzoomen tot 150% valt een deel van de introtekst weg doordat deze op een witte achtergrond komt te staan, ook staat de tekst deels achter andere tekst. Zorg ervoor dat teksten zichtbaar blijven en niet over elkaar komen te staan.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.stopitnow.nl/verhalen/lotgenoot/.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" staat op pagina 1 een afbeelding van de tekst 'Handleiding start het gesprek'. Wanneer tekst als een afbeelding in een document is geplaatst kunnen bezoekers deze tekst niet aanpassen, bijvoorbeeld met hulpsoftware of doormiddel van inzoomen. Ook wordt deze tekst niet voorgelezen door screenreaders en kan de tekststijl niet worden aangepast Maak daarom geen gebruik van afbeeldingen wanneer de tekst ook kan worden opgemaakt als platte tekst in het document.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op de homepage wordt ingezoomd tot 400% bij een schermbreedte van 1280px vallen de teksten in de carrousel buiten hun kader. Hierdoor zijn de teksten niet goed leesbaar. Zorg ervoor dat alle content leesbaar en bedienbaar blijf wanneer bezoekers de schermweergave aanpassen.

Advies: Wanneer bezoekers op de homepage inzoomen naar 400% met een schermgrootte van 1280 bij 1024 pixels, nemen de header van de pagina en de link om naar bovenaan de pagina te gaan dusdanig veel plek in, dat er te weinig ruimte is om een zin volledig op een regel te kunnen lezen. Zorg ervoor dat er bij zoomen genoeg ruimte is op de pagina om de content goed te kunnen lezen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met het toetsenbord de focus plaatsen op de link 'Ervaringen' in het hoofdnavigatiemenu is het contrast van de focusrand (HEX#bfdeff) op de witte achtergrond te laag. De contrastverhouding is hier 1,3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina stopitnow.nl/over-stop-it-now/faq-s/ wanneer bezoekers de focus plaatsen op de uitvouwbare blokken (accordeons).

In de carrousel op de homepage staan knoppen waarmee bezoekers het afspelen van de carrousel kunnen pauzeren en activeren. De witte labels in deze knoppen hebben een te laag contrast op de blauwe achtergrond (HEX#b9cdd4). De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

In het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ staan twee checkboxen. Het contrast van de randen van deze checkboxen (HEX#767676) op de blauwe achtergrond (HEX#436d8d) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/.

In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat in het invoerveld een klikbare emoticon. Deze knop (HEX#74bbe2) heeft een te laag contrast op de achtergrond (HEX#d5eaf7). De contrastverhouding is hier 1,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van het invoerveld 'Typ hier je tekst' in de chat op pagina chat.stopitnow.nl/chat is te laag op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe achtergrondkleur (HEX #E0EFF9) van het invoerveld 'Kies een nickname' op pagina chat.stopitnow.nl/chathttps://chat.stopitnow.nl/chat/enter_user? is 1,1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn, ofwel 1:1 met daaromheen een rand met voldoende contrast. Dit komt ook voor op pagina chat.stopitnow.nl/chat/preprocessing?.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op de homepage wordt ingezoomd tot 400% bij een schermbreedte van 1280px en de bezoekers de regelhoogte, alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium, is de content op de pagina niet meer leesbaar. De sticky header bovenaan de pagina bedekt bijna het volledige beeld en teksten vallen buiten beeld. Zorg ervoor dat alle content leesbaar blijft wanneer bezoekers hun eigen tekst stijlen toepassen, ook bij een ingezoomde weergave.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op stopitnow.nl/contact/.

Wanneer op pagina stopitnow.nl/contact/ wordt ingezoomd tot 200% bij een schermbreedte van 1280px en de bezoekers de regelhoogte, alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium, verdwijnt de link 'Contact' in het broodkruimelpad achter de header. Zorg ervoor dat alle content zichtbaar blijft wanneer bezoekers de paginaweergave aanpassen.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op stopitnow.nl/anonimiteit-en-privacy/ en op stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ .


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: 2.1.1 In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat in het invoerveld waar bezoekers iets kunnen invoeren een knop met als label een emoticons. Deze knop is wel te bedienen met de muisaanwijzer maar niet met het toetsenbord. Zorg ervoor dat het voor toetsenbordgebruiker mogelijk is om de focus op de knop te plaatsen en deze te bedienen.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina chat.stopitnow.nl/chat/enter_user? te lang geen actie ondernemer, worden zij automatisch teruggestuurd naar de pagina chat.stopitnow.nl/chat?. Als je een tijdslimiet krijgt om iets te lezen of een actie uit te voeren, moet je de tijdslimiet kunnen uitzetten, aanpassen (naar minstens 10 keer de tijdslimiet) of verlengen (minstens 10 keer). Dit geldt ook voor pagina chat.stopitnow.nl/chat/preprocessing?.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op geen van de onderzochte pagina's is een mechanisme aanwezig waarmee bezoekers blokken content die op elke pagina worden herhaald kunnen omzeilen. Dit is vervelend voor mensen die afhankelijk zijn van het toetsenbord om over de pagina te navigeren. Zij moeten meerdere fysieke handelingen uitvoeren om bij de hoofdcontent op een pagina te komen. Maak daarom gebruik van een mechanisme waarmee bezoekers herhalende blokken content kunnen overslaan, bijvoorbeeld skiplinks.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van de pagina waar je je aanmeldt voor je de chat ingaat op pagina chat.stopitnow.nl/chat/enter_user? is 'Hoe heet je?'. Dit is niet beschrijvend genoeg. Zorg ervoor dat bezoekers weten wat deze pagina doet en waar deze pagina bij hoort. Dit geldt ook voor pagina chat.stopitnow.nl/chat?.

Advies:
Zorg er voor dat bij het openen van de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" de documenttitel wordt getoond en niet de bestandsnaam. Dit kan worden ingesteld bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Weergave bij openen'. Het tonen van de documenttitel helpt bijvoorbeeld screenreadergebruikers bij het makkelijk terugvinden van het document als zij meerdere bestanden hebben geopend.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Toetsenbordgebruikers kunnen het menu achter de knop 'Er is hulp' openen en daar doorheen navigeren. Na de laatste link in dat menu gaat de focus verder op de pagina maar blijft dit menu open staan. Dit kan vervelend zijn voor sommige gebruikers. Bij inzoomen verhult het menu namelijk content op de pagina wanneer bezoekers naar beneden navigeren. Zorg ervoor dat de focus in dit menu blijft tot de bezoeker het menu sluit of zorg dat het menu automatisch sluit als bezoekers de focus halen van het laatste menu-item, zoals gebeurt in de uitklapmenu's in het hoofnavigatiemenu.

Wanneer op de homepage bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 110% verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. Als bezoekers dit menu hebben geopend en hier met het toetsenbord doorheen navigeren, wordt de focus na het laatste item in het menu geplaatst op de achterliggende pagina. Terwijl de focusvolgorde verder gaat op de achterliggende pagina blijft het menu openstaan. Dit is vervelend voor bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord om de pagina te bedienen en het scherm kunnen zien. Zorg ervoor dat de focus binnen het uitgeklapte menu blijft tot de bezoeker deze afsluit of laat het menu automatisch inklappen wanneer de bezoeker vanaf het laatste menu-item op de tabtoets drukt.

In de chat op pagina chat.stopitnow.nl/chat is de volgorde waarin de focus op elementen wordt geplaatst niet logisch. Wanneer toetsenbordgebruikers op de pagina met de chat komen staat de focus als in het veld waarin zij hun berichten kunnen schrijven. Als zij de chat willen afsluiten gaat de focus eerst over verschillende interactieve elementen, daarna naar de adresbalk van de browser, het logo op de pagina en daarna pas op de sluitknop van de chat. Een logischere volgorde zou zijn: het invoerveld, de verzendknop en daarna de afsluitknop. Zo moeten toetsenbordgebruikers minder fysieke handelingen uitvoeren om de chat af te sluiten.

In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat? opent een dialoogvenster wanneer bezoekers de chat willen sluiten. Na het doorlopen van de interactieve elementen Ja en Nee gaat de focus volgorde verder op de achterliggende pagina. Zorg ervoor dat de focus in het dialoogvenster blijft of dat het dialoogvenster automatisch sluit.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina stopitnow.nl/sitemap/ staan verschillende linkteksten die twee keer voorkomen maar in beide gevallen naar een ander doel verwijzen, bijvoorbeeld de linktekst 'Beweegredenen' en 'Gevolgen'. Wanneer dezelfde linkteksten naar verschillende doelen verwijzen is het voor verschillende mensen lastig om deze links uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld wanneer zij gebruik maken van een linklijst via hun screenreader. Pas daarom de linkteksten aan zodat uit alleen de tekst duidelijk wordt waar de links naar verwijzen. Als visueel duidelijk is waar de links naar verwijzen moet alleen de toegankelijke naam worden aangepast.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.stopitnow.nl/ik-zoek-hulp/kinderporno-kijken/ bij onder andere de linktekst 'Behandeling'.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina stopitnow.nl/contact/ staat in het formulier de knop 'Verzenden'. Het label van deze knop geeft bezoekers de indruk dat door op deze knop te drukken zij het formulier op sturen. Wat deze knop werkelijk doet is het openen van een (voor ingevuld) e-mail dus bezoekers zelf kunnen opsturen. Zorg ervoor dat het label van deze knop duidelijk aangeeft wat er gebeurd wanneer bezoekers hierop klikken.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer toetsenbordgebruikers met de tabtoets over de homepage navigeren wordt nadat de focus op de link '0800 266 64 36' staat de focus geplaatst op de carrousel. Wanneer de focus op de carrousel staat is dat niet zichtbaar. Toetsenbordgebruikers moeten twee keer op de tabtoets drukken voordat deze weer zichtbaar is als deze op de afspeelknop in de carrousel staat. Zorg ervoor dat er altijd een visuele indicatie is wanneer de focus op een element is geplaatst, bijvoorbeeld een focusrand.

Wanneer op de homepage bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 110% verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. Als toetsenbordgebruikers de focus op deze knop plaatsen is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat de wanneer de focus op dit element is geplaatst dit wordt aangeven met een visuele indicatie, bijvoorbeeld een focusrand. Zo weten toetsenbordgebruikers waar zij zich bevinden op de pagina.
Wanneer het menu is uitgeklapt is er ook geen visuele indicatie wanneer de focus op de sluitknop is geplaatst.

2.4.7 In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat een sluitknop waarmee bezoekers de chat kunnen afsluiten. Wanneer met het toetsenbord de focus is geplaatst op deze knop is dat alleen zichtbaar door een subtiele kleurverandering. Zorg ervoor dat de focus wordt aangegeven met een goede, visuele indicatie, bijvoorbeeld een focusrand.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina chat.stopitnow.nl/chat/preprocessing? staat een link die volgens de linktekst naar de homepage verwijst. Deze link is niet bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie omdat de zichtbare tekst niet overeenkomt met de linktekst. Zie ook 1.1.1.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage is de taalaanduiding van de hele pagina Engels. De pagina is echter in het Nederlands. Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML zodat hulpsoftware de tekst op correcte wijze voorleest. Dit probleem komt voor op elke pagina.

In instellingen van de PDF "Handleiding Start het gesprek NL 2019" is geen taalaanduiding aangegeven. Dit kan problemen geven wanneer mensen gebruikmaken van hulpsoftware. Zorg er daarom voor dat in de instellingen de hoofdtaal van het document is aangegeven, wat voor dit document Nederlands is.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat een 'zwevende' knop waarmee bezoeker de website kunnen verlaten. De toegankelijk naam van deze knop is 'Exit app'. Niet alle bezoekers spreken (voldoende) Engels om te kunnen begrijpen wat deze knop doet. Zorg ervoor dat de toegankelijke namen van de elementen op de pagina hetzelfde zijn als de hoofdtaal van de pagina, wat in dit geval Nederlands is.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina stopitnow.nl/voor-naasten/lotgenotengroep/ maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding is soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ staat achter het label 'Uw e-mailadres' een ster (*). In het formulier staat niet in tekst aangegeven wat dit teken betekend. Zorg ervoor dat deze informatie in tekst wordt overgebracht en dat het teken een alternatieve tekst krijgt (zie ook succescriterium 1.1.1).


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina stopitnow.nl/ staan twee button-elementen waarop een href-attribuut op is geplaatst. Dit attribuut is niet geschikt om op een button-element te plaatsen. Dit kan namelijk problemen opleveren met hulpsoftware. Verwijder daarom dit attribuut van deze elementen.
Dit probleem komt op elke pagina voor.

Op pagina stopitnow.nl/contact/ komen dubbele id's voor, namelijk id="flexCheckDefault". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.

Op pagina www.stopitnow.nl/verhalen/kinderpornokijker/ staat in de HTML-code een een p-eindtag die geen openingstag heeft. Dit kan problemen geven wanneer bezoekers gebruikmaken van hulpsoftware. Verwijder daarom de eindtag of plaats op de correct plek een openingstag.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.stopitnow.nl/verhalen/lotgenoot/.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Met de knop 'Er is hulp' op de homepage kunnen bezoekers een menu uitklappen. Wanneer het menu achter ze knop zichtbaar is wordt dit niet doorgegeven aan hulpsoftware zoals screenreaders. Hulpsoftware moet uit de code kunnen halen wat de status van een element is. Gebruik hier aria-expanded of een soortgelijke techniek om aan te geven wanneer het menu in- of uitgeklapt is.

In het formulier op pagina stopitnow.nl/contact/ staat naast de tekst 'Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens' een checkbox. Dit element heeft geen toegankelijk naam doordat er geen correct gebruik is gemaakt van de id- en for-attributen op de checkboxen in dit formulier (zie ook succescriterium 1.3.1). Voor bezoekers die gebruikmaken van een screenreader en het scherm niet kunnen zien is het erg lastig om te achterhalen waar de checkbox voor is zonder toegankelijk naam. Zorg er daarom voor dat de checkbox een goede toegankelijke naam krijgt.

Op pagina stopitnow.nl/over-stop-it-now/faq-s/ staan verschillende uitvouwbare blokken (accordeons). De toegankelijke naam van deze knoppen begint steeds met 'Menu uitklappen', ook als de functie van de knop is veranderd naar het verbergen van de content. Dit kan verwarrend zijn voor verschillende bezoekers. Zorg er daarom voor dat de toegankelijke naam van de knop meeveranderd met de functie. Of verwijder de tekst 'Menu uitklappen' uit de toegankelijke naam, het gebruik van aria-expanded is voldoende om dat staat van de knop aan te geven.

Wanneer op de homepage bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 110% verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. Via een aria-label heeft deze knop de toegankelijke naam 'Menu uit-/ inklappen'. Wanneer dit wordt voorgelezen door screenreaders moeten bezoekers die het scherm niet kunnen zien raden wat de knop gaat doen, het menu in of uitklappen. Zorg ervoor dat bezoeker aan de hand van de toegankelijke naam kunnen achterhalen wat de knop gaat doen.

In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat staat in het invoerveld waar bezoekers iets kunnen invoeren een knop met als label een emoticon. Dit element is te bedienen met de muisaanwijzer, maar heeft geen toegankelijke naam of rol. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruikmaken van screenreaders of spraakbediening geen gebruikmaken van deze functie. Zorg ervoor dat deze knop de juiste rol krijgt en een goede, toegankelijke naam.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: 4.1.3 In de chatfunctie op pagina chat.stopitnow.nl/chat kan een medewerker berichten sturen naar de bezoeker. Wanneer deze berichten op het scherm verschijnen worden deze niet opgemerkt door een screenreader. Hierdoor kunnen screenreadergebruikers niet weten of er berichten naar hen worden verstuurd. Zorg ervoor dat hulpsoftware deze berichten voorleest wanneer zij op het scherm verschijnen. Dit kan door gebruik te maken van aria-alert of een soortgelijke techniek. Wanneer de melding 'Medewerker typt' in de chat verschijnt wordt dit ook niet voorgelezen door hulpsoftware.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/stopitnow.nl/audit/
Geprint: 2022-08-11 03:54:50 v2.4-011