Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Swink


Onderzoeker
Swink, Renate
Datum
28 juni 2021
Opdrachtgever
Swink, Nina

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Swink voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 25 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De testwebsite swink.nogmeebezig.nl/ is onderzocht tussen 22 juni 2021 en 28 juni 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Swink
Scope van de website Alle pagina's en pdf's op de testsite swink.nogmeebezig.nl/, behalve:
  • De cookiemelding, die was op moment van testen niet aanwezig.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 6 14 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 25 25 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van Swink bovenaan de pagina heeft als alternatieve tekst alleen 'Home'. Een blinde gebruiker krijgt nu niet dezelfde informatie voorgelezen als een ziende gebruiker het ziet. De tekst ‘Logo Swink’ kan bijvoorbeeld aan de huidige alternatieve tekst worden toegevoegd.
Daarnaast is de afbeelding toegevoegd als een inline svg. Sommige oudere versies van hulpsoftware lezen inline svg’s voor als tekst. Daarom wordt aangeraden om deze svg te verbergen. Dat kan onder andere door role=”presentation” of aria-hidden=”true”.

De afbeelding in de header op de homepage heeft als alternatieve tekst 'Intro'. Deze afbeelding is decoratief, het alt-attribuut mag in dit geval leeggelaten worden (maar moet wel aanwezig zijn).
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-klanten/ staat afbeeldingen van medewerkers met een leeg alt-attribuut. Deze afbeeldingen zijn niet puur decoratief en hebben daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.

De logo's op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/digitale-toegankelijkheid/ hebben geen volledige alternatieve tekst. De alternatieve teksten van logo's moeten het woord 'logo' bevatten en minimaal de naam van de organisatie, plus eventuele andere tekst op de afbeelding. De alternatieve teksten moeten leesbare teksten bevatten die te begrijpen zijn voor een mens. Nu zijn deze teksten als een woord aan elkaar geplakt met streepjes.

De video op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ wordt niet beschreven op de pagina. De beschrijving moet in de buurt van de content/het element staan. Een korte titel of samenvatting is voldoende. Er hoeft niet per se bij te staan dat het om video of audio gaat, maar dat mag wel.

Op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/7-tips-piwik-tag-manager/ staan screenshots die nodig zijn om de inhoud van de pagina te begrijpen. Toch zijn deze afbeeldingen verborgen van hulpsoftware met lege alt-attributen. Geef deze afbeeldingen goede alternatieve teksten die beschrijven wat er op de afbeelding te zien is.

De afbeelding op het voorblad van de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf heeft wel een alternatieve tekst, maar niet één die de afbeelding beschrijft. De gebruikte alternatieve tekst is het documentpad van de afbeelding ('C:\Users\...\twitter_achtergrondfoto_1280x1024.png'). Wijzig de alternatieve tekst om dit probleem op te lossen.

In de pdf op afbeelding swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf staat op iedere pagina het Swink-logo. Al deze logo's zijn gemarkeerd als artefact (decoratief). Voeg op minimaal één plek, bij voorkeur op de eerste pagina dat het logo voorkomt, wél een alternatieve tekst toe waarin het woord 'logo' en de naam 'Swink' voorkomt.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ bevat wel ondertiteling, maar alleen in het Engels. De Nederlandse ondertiteling is automatisch gegenereerd. De automatisch gegenereerde ondertiteling komt niet overal overeen met de daadwerkelijk gesproken tekst.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ bevat geen audiodescriptie of media alternatief, terwijl er wel tekst in beeld komt die niet uitgesproken wordt (bijvoorbeeld de namen en functies van de sprekers, de naam van de organisatie en tekst in het beginscherm en het logo en de tekst op het eindscherm). Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er getoond werd in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ bevat geen audiodescriptie of media alternatief, terwijl er wel tekst in beeld komt die niet uitgesproken wordt (bijvoorbeeld de namen en functies van de sprekers, de naam van de organisatie en tekst in het beginscherm en het logo en de tekst op het eindscherm). Voeg een audiodescriptie in de video toe om dit probleem op te lossen.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het menu dat verborgen is achter de zogenaamde ‘hamburger’ knop (drie horizontale streepjes) heeft vier uitklapbare menu-items. In deze secties staan kolommen met links; elk kolom is voorzien van een kopje. Dit zijn kopjes omdat ze iets vertellen over de inhoud van de kolom en omdat ze er anders uitzien dan de rest van de tekst. Deze relatie is niet in de code zichtbaar. In de code zijn deze kopjes niet opgemaakt als koptekst. Zet deze teksten om in headingselementen om dezelfde structuur van de tekst aan een gebruiker van hulpsoftware te communiceren.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 150% verschijnt er een hamburgermenu in plaats van het navigatiemenu (alle pagina's). Binnen de link om het menu weer te sluiten (X-icoon) is het em-element gebruikt. Het em-element heeft een semantische waarde en mag niet gebruikt worden voor puur opmaak of als hook-element voor CSS of JavaScript.

In de footer van de website staat ‘Social media’, gevolgd door iconen die naar socialmedia-kanalen leiden. Deze tekst is niet opgemaakt als een koptekst. Zie bijvoorbeeld swink.nogmeebezig.nl/team/.

De tekst 'Inhoudsopgave' op pagina swink.nogmeebezig.nl/toegankelijkheidsverklaring/ is visueel een kop, maar is dat in de code niet. Gebruik h-elementen voor koppen, zodat screenreadergebruikers kunnen navigeren aan de hand van een koppenlijst.

De koppen op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ vanaf het kopje “Sommige browsers (..)” zijn opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft semantische waarde en mag niet gebruikt worden voor puur opmaak. Gebruik voor koppen het h-element, zodat screenreadergebruikers kunnen navigeren aan de hand van een koppenlijst.

Voor de teksten BTW-ID en KVK-nummer op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ is het strong-element gebruikt. Het strong-element heeft semantische waarde en mag niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde visuele effect te bereiken.

De tussenkoppen op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/7-tips-piwik-tag-manager/ hebben zowel een kopopmaak als strong-opmaak. Verwijder het strong-element om dit probleem op te lossen.

De introductietekst op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ is geheel opgemaakt met het h4-element. Gebruik het h-element alleen voor koppen, niet voor gewone tekst. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om eenzelfde visueel effect te creëren zonder de semantische waarde.

Op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ komen meerdere lege koppen voor. Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers. Verwijder de lege tags om dit probleem op te lossen.
Dit komt ook voor op swink.nogmeebezig.nl/blog/7-tips-piwik-tag-manager/ .

De teksten naast de medewerkers die hebben gewerkt voor een klant, op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-klanten/, zijn opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft semantische waarde en mag niet gebruikt worden voor puur opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een soortgelijk visueel effect te creëren.
Dit geldt onder andere ook voor de grijze tekst onder de naam van de teamleden op pagina swink.nogmeebezig.nl/team.

De invoervelden naam en e-mailadres op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ hebben geen toegankelijke naam omdat het id leeggelaten is, waardoor het zichtbare label niet gekoppeld is aan het invoerveld. Dat geldt ook voor dezelfde invoervelden op onder andere pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening en op swink.nogmeebezig.nl/werken-bij-swink/herken-jij-je-hierin-autisme/.

De kop 'Definities termen in Matomo' in de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is gecodeerd als sectie, in plaats van als kop. Maak van de tekst een kop op niveau 1 om dit probleem op te lossen.

Advies: Op meerdere pagina's mist een logische koppenstructuur.
Op bijvoorbeeld pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/ wordt kopniveau 2 overslagen en alleen gebruiktgemaakt van kopniveau 3, voor zowel de titels van de artikelen en voor 'Tags'.
Een pagina heeft in de regel daarnaast maar één kop op niveau 1, maar onder andere pagina swink.nogmeebezig.nl/werken-bij-swink/herken-jij-je-hierin-autisme heeft er twee.
Kopniveaus hebben een semantische waarde en geven aan zowel screenreadergebruikers als aan zoekmachines zoals Google aan hoe belangrijk een bepaalde tekst is. Pas de koppen dus eventueel aan met CSS, maar zorg ervoor dat de koppenstructuur semantisch logisch en overzichtelijk blijft.
Alle koppen in de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf zijn gecodeerd als kop op kopniveau 1. Pas ook hier de koppenstructuur aan om dit probleem op te lossen.

Het volgende is geen toegankelijkheidsprobleem maar een bug:
Naast de zoekresultaten op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ staat een cijfer, vermoedelijk om aan te geven hoeveel zoekresultaten er zijn, maar op moment van testen wordt dat niet goed getoond. Er lijkt zowel het getal als 22 als 11 tegelijkertijd te staan.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers een formulier verkeerd of niet invullen, verschijnt er een nieuw veld met de melding 'Toon aan dat je geen bot bent door onderstaande vraag te beantwoorden.' De te beantwoorden vraag staat er echter bóven, niet onder. Dit is verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers en bezoekers die problemen hebben met informatieverwerking. Zie swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulierveld in de footer van de pagina heeft geen autocomplete-attribuut. Invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben. Dit geldt voor alle formulieren op de website. Lees meer over autocomplete-attributen op deze site: www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html. Zie ook swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De hyperlinks in de lopende tekst op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ zijn alleen herkenbaar als links door gebruik van kleur. Zorg ervoor dat hyperlinks in lopende tekst ook herkenbaar zijn aan minimaal één andere eigenschap, bijvoorbeeld door ze te onderstrepen (ook wanneer ze geen focus hebben).
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/digitale-toegankelijkheid/.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de tekst met het e-mailadres en het telefoonnummer op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ is te laag. De contrastratio is hier 4,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dat geldt onder andere ook voor de linktekst DigiToegankelijk.nl op pagina swink.nogmeebezig.nl/toegankelijkheidsverklaring/, voor de blauwe teksten 'auteur', 'gepubliceerd', 'leestijd' en 'tags' op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ en de linkteksten op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/digitale-toegankelijkheid/.

Op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ hebben de foutmeldingsteksten een rode kleur. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de rode url's op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ is te laag. De contrastratio is hier 4,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe koppen (zoekresultaten) op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ is te laag. De contrastratio is hier 4,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de items in de combobox 'selecteren op' op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ is te laag wanneer de items focus hebben. De contrastratio is dan 3,2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de tekst 'Buitengewone' in de header op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/ is niet overal hoog genoeg, wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% omdat de witte tekst dan over de witte illustraties in de achtergrondafbeelding heen schuift. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

De grijze tekst onder de naam van de teamleden op pagina swink.nogmeebezig.nl/team/ heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe kleine tekst in de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is te laag. De contrastratio is hier 3,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de blauwe kleine tekst op de grijze achtergrond in de tabellen in de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is te laag. De contrastratio is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De afbeeldingen op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/7-tips-piwik-tag-manager/ bevatten tekst, die niet terugkomt in de alternatieve tekst of op de pagina zelf. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. Plaats deze tekst daarom ook als HTML-tekst op de pagina.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage, is de witte tekst 'internetbureau' niet meer leesbaar omdat de tekst Buitengewone online diensten eroverheen schuift. Ook als dat die tekst lager zou staan is het afkeurbaar, op Contrast (minimum) 1.4.3.

Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/digitale-toegankelijkheid/ en de tekstafstand aanpassen naar de eisen volgens succescriterium 1.4.12, is de link 'Betrek deze stakeholders' niet meer goed leesbaar omdat een deel van de pagina afvalt.

Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-klanten/ schuiven de foto's van medewerkers die mee hebben gewerkt aan een opdracht over een deel van tekst direct daarnaast, waardoor die niet meer goed leesbaar is.

Het voorblad van de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf reageert niet op het commando 'Opnieuw plaatsen' (zoomen), waardoor voor het hele bestand alsnog een horizontale scrollbar ontstaat na inzoomen en het bestand niet goed leesbaar is.

Enkel advies omdat een videospeler onder de uitzondering valt: wanneer bezoekers inzoomen op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ valt de videospeler deels van het scherm af. Er verschijnt daarnaast geen horizontale scrolbalk onder de videospeler om de video alsnog op die manier te kunnen bekijken. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik moeten maken van zoomen ook de videocontent kunnen bereiken/bekijken.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de focusrand om het formulierveld 'Uw e-mailadres' in de footer van de website (iedere pagina) is te laag. De contrastratio is 1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de randen om de formuliervelden op pagina swink.nogmeebezig.nl/zoeken/ is te laag. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dat geldt ook voor het contrast van selectievakjes (filters) op dezelfde pagina.

Het contrast van het Twitter-logo (wanneer het focus heeft) op onder andere pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ is te laag. De contrastratio is hier 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van het WhatsApp-logo (wanneer het focus heeft) op onder andere pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ is te laag. De contrastratio is hier 2,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van het mail-logo (wanneer het focus heeft) op onder andere pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/5-regels-van-aria/ is te laag. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de tekstafstand wijzigen naar de eisen van dit succescriterium, is een deel van het navigatiemenu (iedere pagina) niet meer leesbaar omdat het achter het Swink-logo schuift.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met de muis over het navigatiemenu (iedere pagina) hoveren, verschijnt er aanvullende content. Deze content kan niet door de bezoeker worden weggehaald zonder de muis te bewegen of de focus met het toetsenbord te verplaatsen. Een bezoeker moet dit bijvoorbeeld met de escape toets kunnen doen.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Video's moeten een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen. De video op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ heeft dat niet.
In de videospeler van YouTube zijn sneltoetsen actief die met een enkel karakter werken. Bijvoorbeeld de letter "k" om de video af te spelen of te pauzeren. Of de letter "m" om het geluid te dempen of weer aan te zetten. Zo zijn meer sneltoetsen actief. Dit kan een probleem opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Dit kan onverwachte acties activeren als de focus binnen de video staat.
In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de parameter 'disablekb=1' toevoegen.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Dit viel op en zorgt ervoor dat de contrastknop geen goed alternatief biedt voor te lage contrastwaarden: De skiplink 'Naar toegankelijkheidsinstellingen' werkt niet in Firefox.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is 'asdfasdfasdfasdf'. Deze titel beschrijft de inhoud van het document niet. Verander de titel van het document om dit probleem op te lossen.

Advies: De paginatitels op de website zijn niet overal grammaticaal correct, pagina swink.nogmeebezig.nl/werken-bij-swink/herken-jij-je-hierin-autisme/ heet bijvoorbeeld 'Herken jij je hierin autisme'.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met toetsenbord door het navigatiemenu (alle pagina's) navigeren en een submenu openen, gaat de focus na het doorlopen van de menu-items verder door het navigatiemenu in plaats van terug naar de knop om het submenu weer te sluiten.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 150% verschijnt er een hamburgermenu in plaats van het navigatiemenu (alle pagina's). Na het doorlopen van het menu met de tabtoets, gaat de focus na het doorlopen van de menu-items verder op de achterliggende pagina in plaats van terug naar de knop om het hamburgermenu te sluiten.

Wanneer bezoekers bij een schermresolutie van 1024x768px inzoomen naar 150% komt de toegankelijkheidsknop bovenaan te staan in het menu, maar staat als allerlaatste in de focusvolgorde. Zorg ervoor dat deze op een logische plek staat.
Dit gebeurt ook bij een schermbreedte van 320px.

Wanneer bezoekers met het toetsenbord de Toegankelijkheidsinstellingen-knop bedienen, gaat de focus na het doorlopen van de acties verder op de achterliggende pagina's in plaats van terug naar de knop om de extra content weer te sluiten.

Wanneer bezoekers op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/ de artikelen op de pagina hebben doorlopen, komt de focus vervolgens eerst op een onzichtbaar element vóór het cijfer 1.

Op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog staat in de paginering een icoon met drie puntjes. Dit icoon is niet interactief voor muisgebruikers, maar kan wel de focus ontvangen met het toetsenbord. Dit element moet geen focus kunnen ontvangen.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/ staat een taglijst met onder andere de links 'Toegankelijkheid', 'facebook' en 'linkedin'. Deze linknamen komen al voor in de footer van de pagina. Dit is verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers, maar ook voor mensen die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur. Zorg ervoor dat identieke linkteksten hetzelfde linkdoel hebben. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

De mail-iconen op pagina swink.nogmeebezig.nl/team/ hebben als linktekst 'enveloppe'. Deze tekst beschrijft het linkdoel niet. Voeg een beschrijvende linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Het linkdoel van de social media iconen van de teamleden op pagina swink.nogmeebezig.nl/team/ is niet duidelijk. De linktekst bestaat alleen uit de naam van het social media platform zelf. Hieraan moet toegevoegd worden om wiens pagina het gaat.

Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening, verdwijnen de 'Vertel me meer' linkteksten. De links ('>' icoon) naar de pagina's van de verschillende diensten hebben nu geen duidelijk linkdoel.
Dit gebeurt op alle pagina's waar deze blokken voorkomen, waaronder op de homepage.

Advies: Het linkdoel van de social media iconen in de footer van de website (iedere pagina) kan duidelijker. De linktekst bestaat alleen uit de naam van het social media platform zelf. Hieraan kan toegevoegd worden om welke pagina het gaat (zoals 'Facebook Swink').

Dit viel op: Op pagina swink.nogmeebezig.nl/blog/ staat onder ieder artikel de auteur. De link naar de auteurspagina is wel bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord, maar niet met de muis. Zorg ervoor dat interactieve elementen door alle bezoekers gebruikt kunnen worden.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers bij een schermresolutie van 1024x768px inzoomen naar 150% komt de toegankelijkheidsknop bovenaan te staan in het menu. Wanneer deze de focus ontvangt, wordt de hele knop wit, waardoor zowel de focus als de knop niet meer zichtbaar zijn.

Advies: Wanneer de items in de zijbalk op pagina swink.nogmeebezig.nl/stakeholders-digitale-toegankelijkheid focus hebben, is dat niet geheel zichtbaar omdat de focus alleen zichtbaar is als een streep onder en boven het item en niet aan de zijkanten, waardoor het niet voor iedereen even duidelijk is waar de focus zich bevindt. De eisen worden strenger zodra de WCAG 2.2 van kracht is: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Voldoende


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van Swink bovenaan de pagina heeft als alternatieve tekst alleen 'Home'. Omdat deze tekst niet overeenkomt met de zichtbare tekst op het logo, is deze link niet met stem te bedienen.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 150% verschijnt er een hamburgermenu met daarnaast het woord 'Menu'. Dit is samen één knop. De toegankelijke naam van de knop is 'navigatie'. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De taal van de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is ingesteld op 'en-NL'. Pas de taal aan naar Nederlands om dit probleem op te lossen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De taal van de koppen in de pdf op pagina swink.nl/wp-content/uploads/2020/09/definities_matomo.pdf is ingesteld op 'gb-EN'. Loop alle koppen na het wijzigen van de hoofdtaal langs om te controleren of de koppen nu ook de juiste instellingen hebben.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op (onder andere) de homepage staat een formulierveld waar bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief, waarbij een placeholder gebruikt wordt als label. De placeholder is hiervoor niet geschikt, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Gebruik labels bij velden die altijd zichtbaar blijven. Boven het veld staat de tekst 'Meld je aan voor onze nieuwsbrief' maar dat beschrijft niet welke input gevraagd wordt van de bezoeker.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina komt meerdere keren het id 'flex' voor. Zorg ervoor dat id's niet dubbel gebruikt worden. Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

Op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/ is meerdere keren een id attribuut leeggelaten, waar wel de aanhalingstekens zijn gebruikt. Het id is nu technisch gezien niet leeg, maar de waarde tussen de aanhalingstekens is nu 'niets'. "

Op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ komt een </p>-tag voor zonder dat het element eerder is geopend met een <p>-tag.

Op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ is een alt-attribuut gebruikt op het iframe. Dit kan problemen veroorzaken voor hulpsoftware.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De uitklapmenu's in het navigatiemenu (alle pagina's) hebben als alternatieve tekst 'submenu'. Dit is niet erg beschrijvend en verwarrend voor screenreadergebruikers, aangezien zij niet kunnen zien bij welk hoofditem het submenu hoort.

De menu-items in de navigatiebalk, inclusief de uitklap-knoppen worden niet voorgelezen omdat aria-hidden is gebruikt op het ul-element. Dit gebeurt nadat bezoekers hebben ingezoomd op de pagina (zodat het hamburgermenu verschijnt) en vervolgens weer uit hebben gezoomd. Screenreadergebruikers krijgen vervolgens in het gehele navigatiemenu niets meer voorgelezen.

Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening, verdwijnen de 'Vertel me meer' linkteksten. De links (> icoon) naar de pagina's van de verschillende diensten hebben nu geen toegankelijke naam meer en missen daardoor ook een linkdoel onder succescriterium 2.4.4. Dit gebeurt op alle pagina's waar deze blokken voorkomen, waaronder op de homepage.

De code van de Google Maps kaart op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ is buiten het <iframe> geplaatst. De rol en de naam van de kaart worden nu niet duidelijk gecommuniceerd. Een screenreadergebruiker hoort 'leeg'.
Voor kaarten geldt een uitzonderingsregel, maar screenreadergebruikers weten nu helemaal niet welke content zich binnen het iframe bevindt.

Op pagina swink.nogmeebezig.nl/social-return/ heeft het <iframe> wel een <title> element maar deze bevat alleen de tekst 'Youtube'. Hierin moet een korte beschrijving van de inhoud staan.

Advies: Het aria-expanded attribuut is gebruikt in de footer van de pagina (iedere pagina), boven het formulierveld, terwijl niets in dat deel van de footer die functie heeft. Vermijd overbodige aria-attributen, aangezien dit voor verwarring kan zorgen bij screenreadergebruikers.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Dit is geen toegankelijkheidsprobleem, maar viel op: Het is momenteel voor niemand duidelijk of het formulier op pagina swink.nogmeebezig.nl/over-ons/contact/ succesvol verzonden is. Zorg ervoor dat zowel visueel als voor screenreadergebruikers zichtbaar is dat het formulier succesvol verzonden is, bijvoorbeeld door een bedanktbericht te plaatsen en de focus daarnaartoe te verplaatsen na het drukken op de verzendknop. Dit geldt ook voor het formulier op onder andere swink.nogmeebezig.nl/onze-dienstverlening/.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Chrome, versie 91
Firefox, versie 89
Edge, versie 91
Adobe Acrobat PRO DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/swink.nl/audit/
Geprint: 2021-09-25 13:23:28 v2.4-010