Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Quickscan digitale toegankelijkheid website SWOM app


Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
20 mei 2021
Opdrachtgever
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website SWOM app voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 17 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website swomapp.nl is onderzocht tussen 12 en 20 mei 2021. Voor dit onderzoek is zoveel mogelijk de evaluatiemethode WCAG-EM gevolgd. Dit onderzoek is een quickscan. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website SWOM app
Scope van de website Alle pagina's op swomapp.nl/
  • Niet de IPDF (op verzoek van de klant)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 12 8 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 33 17 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina onder de sectie met kopje “Thema’s” staan twee logo’s. In het tweede logo is de tekst ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties’ zichtbaar. De alternatieve tekst van deze afbeelding luidt ‘logo BKZ’. De alternatieve tekst van het logo dient de volledige tekst van het logo te herhalen. De huidige tekst ‘logo BKZ’ is niet voor alle gebruikers duidelijk.
Dit geldt ook voor het logo van ‘Studeren & Werken op maat’.

In het linkerbovenhoek van de webpagina staat een logo met alternatieve tekst ‘logo SWOM’. Deze tekst komt niet overeen met de zichtbare tekst op het logo. Op deze manier heeft een blinde gebruiker niet dezelfde informatie als een ziende gebruiker. De alternatieve tekst die in dit geval afkomstig is van het aria-label dient ‘Studeren en werken op maat’ te bevatten.

Aan de rechterkant, onder het kopje ‘Werken met (..)’ op swomapp.nl/ staan meerdere aanklikbare tekeningen van mensen die via img-element zijn toegevoegd. Alle afbeeldingen die op deze manier zijn toegevoegd hebben een alt-attribuut nodig. Hier fungeren deze tekeningen als knoppen om verborgen content te tonen en hebben daarom alternatieve teksten nodig met het onderwerp van de sectie die ze openen.

Op pagina swomapp.nl/thema/hrthema onder het kopje ‘Advies voor (..)’ staat een quote van Alfred S. De foto van deze persoon heeft als alternatieve tekst ‘Quote afbeelding’. Deze tekst is niet voldoende beschrijvend. Vervang deze tekst door de naam van de persoon.

Op de homepage onder het kopje “Thema’s” staan de afbeeldingen van puzzelstukjes. Deze decoratieve afbeeldingen dienen verborgen te worden van hulpsoftware. Dat kan onder andere door een leeg alt-attribuut toe te voegen. (alt=””).

Op pagina swomapp.nl/handreiking staat het logo van Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze afbeelding mist het alt-attribuut. Nu wordt de bestandsnaam voorgelezen wat voor een onprettige en ontoegankelijke ervaring zorgt. Geef deze afbeelding een alt-attribuut waarin de volledige tekst van het logo terug komt.

Op pagina swomapp.nl/contact naast de tekst ‘HR-adviseur’ staat een tekening van een vrouw. Deze decoratieve afbeelding heeft een alternatieve tekst ‘HR-adviseur’. Dit attribuut dient leeg gelaten te worden.

Checken: Op pagina swomapp.nl/thema/wervingensoliciteren, swomapp.nl/thema/omgaanmetstressenspanning en swomapp.nl/thema/hrthema staan video’s. Voor een video of animatie betekent dit dat er direct voor (bij voorkeur) of direct na een korte omschrijving staat van wat er in de video of animatie te zien is. Dit kan bijvoorbeeld door een titel (bijvoorbeeld in een koptekst) die direct boven de video staat, of een zin of paragraaf tekst direct boven de video. Als de uitleg verder weg staat van de video, dan mag dat alleen als in die uitleg een directe verwijzing staat naar de video.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Al deze tekstuele informatie moet toegankelijk worden gemaakt. Onder dit succescriterium kan het op twee manieren. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is.

In de video op pagina swomapp.nl/thema/hrthema wordt de spreker aangekondigd met ‘mijn collega Lobke vertelt (..)’. De achternaam van deze persoon komt alleen als tekst in beeld. Op de laatste slide komt het webadres van de organisatie in beeld als tekst. In de video op pagina swomapp.nl/thema/omgaanmetstressenspanning en swomapp.nl/thema/wervingensoliciteren komt op de laatste slide komt het webadres van de organisatie in beeld als tekst.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op pagina swomapp.nl/thema/hrthema wordt de spreker aangekondigd met ‘mijn collega Lobke vertelt (..)’. De achternaam van deze persoon komt alleen als tekst in beeld. Op de laatste slide komt het webadres van de organisatie in beeld als tekst. In de video op pagina swomapp.nl/thema/omgaanmetstressenspanning en swomapp.nl/thema/wervingensoliciteren komt op de laatste slide komt het webadres van de organisatie in beeld als tekst.
Al deze tekstuele informatie moet toegankelijk worden gemaakt. Onder dit succescriterium voldoet een media-alternatief niet meer en is audiodescriptie vereist.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op iedere pagina van deze website ontbreken in de code kopteksten. Visueel zijn er kopteksten aanwezig. In de code is deze structuur niet zichtbaar. Gebruik voor koppen de juiste elementen: h1 tot en met h6. Zie bijvoorbeeld “Werken met (..)”, “HR-adviseur”, “Thema’s” en “Contact”. Deze teksten dienen met een h2-element te worden opgemaakt.

De lijsten op swomapp.nl/thema/hrthema staan niet in geordende lijsten in de HTML. Er wordt geen <ol> gebruikt.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De focus in het menu bovenin op iedere pagina wordt alleen door middel van verandering van achtergrondkleur aangegeven. Biedt ook een niet-kleurafhankelijke manier om de focus te kunnen waarnemen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van het telefoonnummer onderaan op swomapp.nl/ is te laag. Dit heeft een contrast van 3.9:1 en moet minimaal 4,5:1 zijn.

Het contrast van de tekst in de knop "thema’s bekijken" op swomapp.nl/ en de menuknoppen bovenin op iedere pagina is te laag. Dit heeft een contrast van 3,7:1 en moet minimaal 4,5:1 zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan valt een deel van de content weg. In de footer van de website is de sectie met het kopje ‘Contact’ niet meer zichtbaar.

Het inzoomen op een mobiel wordt belemmerd door de viewport instellingen (<meta name="viewport": user-scalable=no, max-width=, maximum-scale=1.0"). De gebruikers met visuele beperkingen kunnen veel moeite hebben om de inhoud van deze pagina's te lezen op mobiele apparaten.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Contrastratio van de focus in het menu bovenin is te laag. Dit heeft een contrast 1,3:1 en moet minimaal 3:1 zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de hoofdpagina kun je met de tabtoets alleen bij het menu, de knop voor het bekijken van de thema’s en de contactlink komen. De rest, waaronder de thema’s, zijn niet met toetsenbord te bedienen.
Dit komt op alle pagina's voor.

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zelfgeschreven interactieve elementen. Deze elementen hebben een reeks toegankelijkheidsproblemen. Deze elementen hebben geen juiste rol (‘link’ of ‘button’) waardoor ze niet door voorleessoftware herkend worden als links of knoppen. Onder dit succescriterium valt de bediening met het toetsenbord. Zie bijvoorbeeld rode teksten onder het kopje “Thema’s” op de homepagina.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op swomapp.nl/thema/omgaanmetstressenspanning maakt gebruik van sneltoetsen. Je kunt bijvoorbeeld met de letter F de video op volledig scherm zetten. De code om dit uit te zetten ontbreekt.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen mechanisme om terugkerende blokken met links over te slaan. Deze link helpt mensen die blind zijn of motorische beperkingen hebben om sneller bij de unieke inhoud van de pagina te komen. Toetsenbordgebruikers moeten hierdoor op elke pagina door alle menu-links heen om bij de hoofdcontent te komen.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Beschrijvende titel ontbreekt op iedere pagina, alle pagina's hebben als titel 'SWOM app', of je nu op de startpagina bent of de handreiking bekijkt. Elke pagina heeft een paginatitel nodig die de inhoud/het doel van de pagina omscrhijft.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je op de knop thema’s klikt in het menu ga je visueel naar beneden, maar de focus blijft op de knop thema’s staan. De focus moet nu ook gaan naar beneden, naar het kopje "Thema’s".


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Rechtsonder de pagina staat een blauwe cirkel met een tekening van een avatar. Deze link heeft geen linktekst. De afbeelding is verborgen met aria-hidden en role=’presentation’. Daardoor heeft deze link geen linkdoel.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website bekeken wordt op een klein scherm, verschijnt de zogenaamde ‘hamburger’ knop in beeld die het verborgen menu opent en sluit. Als dit verborgen menu in beeld is, is de enige manier om het af te sluiten is om weer op de ‘hamburger’ knop te drukken. Het menu bedekt de knop waardoor het niet meer duidelijk is wanneer deze knop focus heeft en geactiveerd kan worden.

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zelfgeschreven interactieve elementen. Deze elementen hebben een reeks toegankelijkheidsproblemen, waaronder het ontbreken van een focusring.
Zie bijvoorbeeld rode teksten onder het kopje “Thema’s” op de homepagina.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De taalinstelling van de website is verkeerd. Deze staat op lang=”en-us” en moet op lang=”nl-nl” staan omdat de content Nederlandstalig is.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website bekeken wordt op klein scherm, verschijnt een zogenaamde ‘hamburger’ knop (drie horizontale streepjes). Deze knop heeft geen toegankelijke naam om aan de voorleessoftware aan te geven wat deze knop doet. Daarnaast heeft deze knop geen status die aangeeft of het menu open of dicht is.

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zelfgeschreven interactieve elementen. Deze elementen hebben een reeks toegankelijkheidsproblemen. Deze elementen hebben geen juiste rol (‘link’ of ‘button’) waardoor ze niet door voorleessoftware herkend worden als links of knoppen. De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen dat hier een link of een knop staat en wat dit element doet.
Zie bijvoorbeeld rode teksten onder het kopje “Thema’s” op de homepagina.

Aan de rechterkant op swomapp.nl/ staan meerdere aanklikbare afbeeldingen die als knop werken. Geen van deze knoppen heeft de juiste rol, naam en laat niet weten dat de inhoud daarboven gewijzigd is.

Rechtsonder de pagina staat een blauwe cirkel met een tekening van een avatar. Dit element is gecodeerd als een link, maar fungeert als een knop. Deze knop heeft geen naam die de voorleessoftware kan vertellen wat deze knop doet. Deze knop opent een verborgen sectie met andere afbeeldingen. Bij deze klikbare afbeeldingen ontbreekt de rol en de naam die de voorleessoftware kan interpreteren. Ook mist de status (uitgevouwen, of samengevouwen).
Overigens zijn deze knoppen ook voor ziende gebruikers niet helemaal duidelijk. Je moet toevallig ergens op de pagina gelezen hebben welke avatar voor welke rol staat, om duidelijk te kunnen navigeren.

Op pagina swomapp.nl/thema/wervingensoliciteren staat een iframe zonder naam. De voorleessoftware kan niet aan de blinde gebruiker vertellen wat in dit iframe zit. Dit komt ook op de pagina swomapp.nl/thema/hrthema voor.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Google Chrome 90
Mozilla Firefox 88

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/swomapp.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 14:29:34 v2.4-011