Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Zoeterwoude denkt mee


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
7 juni 2022
Opdrachtgever
Moventem BV

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Zoeterwoude denkt mee - redactioneel rapport voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 8 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De content van de website zoeterwoudedenktmee.nl is onderzocht tussen 17 en 23 mei 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en het rapport ven het systeemonderzoek bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de twee rapporten worden gebruikt voor de toegankelijkheidsverklaring.

De content op zoeterwoudedenktmee.nl is voor veel bezoekers al toegankelijk. Op de website voldoen bijvoorbeeld alle kleuren aan de minimale contrasteisen. Toch zijn er een aantal toegankelijkheidsproblemen op de website gevonden. De meest opvallende bevindingen uit het rapport zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Zoeterwoude denkt mee - redactioneel rapport
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
 • De content op alle pagina's van zoeterwoudedenktmee.nl
 • Alle PDF's op zoeterwoudedenktmee.nl
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
 • De techniek op alle pagina's van zoeterwoudedenktmee.nl (hier is een apart onderzoek voor vereist).
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe systemen en websites waar via zoeterwoudedenktmee.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Verdere evaluatievereisten Deze audit betreft een deelonderzoek op content. Er wordt slechts een selectie van succescriteria onderzocht. Dit rapport en het rapport van een systeemonderzoek bepalen samen de mate van conformiteit.
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 16 1 0
3 Begrijpelijk 10 0 0
4 Robuust 3 0 0
Totaal 42 8 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op onder andere de homepage staan drie logo’s: 'Zoeterwoude denkt mee', 'Gemeente Zoeterwoude' en 'Moventem'. Deze logo's hebben de alternatieve teksten 'home logo', 'logo2' en 'logo3'. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien en afhankelijk zijn van screenreaders weten aan de hand van deze alternatieve teksten niet van welke organisaties de logo's zijn. De alternatieve tekst van een logo moet altijd weergeven welke tekst er in het logo staat en de organisatienaam. Pas deze alternatieve teksten daarom aan.

In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staat op pagina 1 een achtergrond afbeelding. Deze afbeelding is in een figure-tag (<Figure>) geplaats en heeft de alternatieve tekst '2ce80a4f-04ad-4bc7-a142-8af348eb90e7 13027 Rapport F3 NW16'. Deze alternatieve tekst lijkt de bestandsnaam van de afbeelding te zijn. Een alternatieve tekst moet altijd omschrijven wat er op een afbeelding is te zien of de informatie die de afbeelding overbrengt. Deze afbeelding bevat het logo van Moventum. Zorg ervoor dat de organisatienaam en de andere teksten in het logo in de alternatieve tekst worden geplaatst.
Meerdere afbeeldingen in de PDF hebben een tekstalternatief die de afbeelding niet omschrijft, bijvoorbeeld op pagina 2 en 7. Zorg ervoor dat decoratieve afbeeldingen worden aangemerkt als artefact en afbeeldingen die informatie overbrengen een goede alternatieve tekst krijgen.

In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" zijn meerdere decoratieve elementen, zoals het groene vak om tekst op pagina 12, in een Figure-tag geplaatst. Dit zijn decoratieve elementen en moeten daarom worden aangemerkt als artefact. Zorg ervoor dat alle decoratieve elementen die in een Figure-tag staan worden aangemerkt als artefact en verwijder de tags waar de elementen in stonden.

In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staan verschillende grafieken, bijvoorbeeld de staafgrafiek op pagina 13. Geen van deze grafieken hebben een goede alternatieve tekst. Zorg ervoor dat alle grafieken minstens een tekstalternatief krijgen die de trend in de grafiek aangeeft, dit mag in één of twee zinnen worden opgeschreven. Een andere optie is om de gegevens in de grafieken op een toegankelijke wijze beschikbaar te maken, bijvoorbeeld door de gegevens in tabellen te plaatsen en deze in de bijlage te zetten.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina zoeterwoudedenktmee.nl/home staan koppen die zijn opgemaakt met het strong-element, bijvoorbeeld 'Meedoen met het digitale inwonerpanel is makkelijk'. Het strong-element is niet bedoeld om koppen mee op te maken of teksten dikgedrukt mee te maken. De functie van dit element is namelijk om aan hulpsoftware aan te geven dat de tekst binnen het element belangrijk is. Daarnaast heeft het niet dezelfde semantische waarde als een kop-element, waardoor hulpsoftware de kop niet als zo kan herkennen. Verwijder daarom het strong-element van deze koppen en maak ze op als koppen.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op de pagina zoeterwoudedenktmee.nl/resultaten en op zoeterwoudedenktmee.nl/privacyverklaring.

Op pagina zoeterwoudedenktmee.nl/resultaten staan twee links die verwijzen naar PDF's. Visueel is duidelijk dat de links bij elkaar horen en onder de dikgedrukte tekst 'Onderzoek Omgevingsvisie - Augustus 2021' vallen. Voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien is het niet duidelijk dat deze links bij elkaar horen. Plaats de links daarom elk als eigen lijstitem in een ul-element. Op deze manier is de relatie tussen de links ook duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware.
Op pagina zoeterwoudedenktmee.nl/voorwaarden staan ook opsommingen die niet als zo zijn aangegeven in de code. Zorg ervoor dat alle opsommingen die zijn aangeven met een nummer op deze pagina in een ol-element worden geplaatst.

Op pagina zoeterwoudedenktmee.nl/privacyverklaring is het em-element gebruikt om de tekst 'Moventem BV Pollaan 48 A-1 7202 BX Zutphen info@moventem.nl 0575 84 3738' schuingedrukt mee te maken. Het em-element is niet geschikt om teksten mee op te maken. Dit element geeft namelijk aan hulpsoftware door dat de content binnen het element belangrijk is, sommige screenreaders spreken deze tekst ook met nadruk uit. Verwijder daarom het em-element van de tekst en maak deze op een andere manier op, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een CSS-stijl.

De volgende bevindingen gaan over de codelaag van de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie":

 • De tags in de codelaag hebben niet de juiste brontag. Alle tags horen in een Document-tag (<Document>) te staan. Zo kan hulpsoftware de codelaag van een PDF herkennen.
 • Op pagina 2 in de PDF staan dikgedrukte teksten die visueel duidelijke koppen zijn, zoals de tekst 'Auteurs'. In de code zijn deze teksten niet als koppen opgemaakt. Zorg ervoor dat alle teksten in het document die visueel koppen zijn in een koptag worden geplaatst. Let hierbij op dat een logische koppenstructuur wordt toegepast.
 • Wanneer content op dezelfde wijze op meerdere pagina’s staat, zoals de tekst 'Gemeente Zoeterwoude' wat op meerdere pagina's rechts bovenaan staat, moet dit als artefact worden aangemerkt. Het is namelijk erg vervelend voor screenreadergebruikers als dezelfde content op elke pagina wordt voorgelezen.
 • Op pagina 10 is gewone tekst is een Figure-tag geplaatst. Hierdoor zal hulpsoftware deze tekst voor een afbeelding aanzien. Zorg ervoor dat de P-tag waar de tekst in staat uit de Figure-tag wordt gehaald.
 • In de tabel op pagina 10 staan twee koppen; 'Categorieën' en '%'. In de codelaag zijn deze koppen niet in de daarvoor bestemde Kopcel-tags (<TH>) geplaats. Zorg ervoor dat deze koppen in de juiste tags komen te staan. Vergeet hierbij niet om het bereik van de kopcel aan te geven. Dit kan onder 'Tabeleditor' > 'Eigenschappen van de tabelcel'. Dit probleem komt voor bij meerdere tabellen in de PDF, bijvoorbeeld bij de tabel op pagina 11.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staat op pagina 3 de inhoudsopgave. Wanneer bezoekers met een screenreader over deze pagina gaan wordt deze inhoudsopgave niet in de correcte volgorde voorgelezen. Dit komt doordat de namen van de hoofdstukken, zoals '1 Inleiding' in de code achter elkaar zijn geplaats en de paginanummers pas daarna achterelkaar in de code staan. Hierdoor worden eerste de namen van alle hoofdstukken voorgelezen en daarna alle paginanummers. Een screenreadergebruiker kan daardoor niet het hoofdstuk koppelen aan het bijbehorende paginanummer. Zorg ervoor dat de inhoudsopgave in de juiste volgorde is opgemaakt in de codelaag.

Op pagina 23 in de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staan grafieken met daarboven koppen. In de codelaag zijn alle koppen op deze pagina onder elkaar geplaats, pas daarna zijn alle afbeeldingen van de grafieken in de codelaag geplaatst. Hierdoor worden eerste alle koppen voorgelezen en pas daarna de grafieken. Zorg ervoor dat de koppen en grafieken in de juiste volgorde in de codelaag worden geplaatst. Zorg er hierbij ook voor dat de grafieken een goede alternatieve tekst hebben (zie SC 1.1.1).
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's in de PDF, bijvoorbeeld op pagina 24 en 25.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina zoeterwoudedenktmee.nl/contact staat de tekst 'Klik op het “volgende” pijltje om jouw vraag te versturen.' onder het formulier. Het pijltje waar deze tekst naar verwijst verschijnt alleen wanneer alle velden correct zijn ingevuld, maar het pijltje is alleen een icoon op de pagina en geen knop met de toegankelijke naam “volgende”. Om het formulier te versturen moeten toetsenbordgebruikers de focus plaatsten op de tekst 'Klik op het “volgende” pijltje om jouw vraag te versturen.' en daarna op de entertoets drukken. Hierdoor kan de instructie/verwijzing onderaan het formulier verwarrend zijn voor toetsenbordgebruikers, omdat deze niet overeenkomt met de handeling die zij moeten uitvoeren. Pas de tekst op deze pagina daarom aan.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" wordt in de grafiek op pagina 14 gebruikgemaakt van kleur om informatie aan elkaar te koppelen. Alleen lezers die kleuren goed kunnen waarnemen weten bijvoorbeeld dat 4% van de ondervraagden de bereikbaarheid met de fiets zeer slecht vindt. Zorg er daarom voor dat de informatie in de legenda en in de grafiek aan elkaar is gekoppeld op een kleuronafhankelijke manier, bijvoorbeeld door gebruik te maken van vormen. Ook kan de grafiek als een toegankelijke tabel worden opgemaakt.
Grafieken met dezelfde opmaak komen meerdere keren in het document voor, bijvoorbeeld op pagina 15 en 16.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staat op pagina 1 de witte tekst 'Gemeente Zoeterwoude' op een groene achtergrond (HEX#7db536). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
Deze groene kleur wordt ook gebruikt voor teksten met een kleinere tekstgrootte, bijvoorbeeld op pagina 2. Tot een tekstgrootte van 18pt moeten teksten een minimale contrastverhouding van 4,5:1 hebben.

In de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staat op pagina 3 de groene tekst 'Inhoudsopgave' (HEX#63a042) op een grijze achtergrond (HEX#eeeeee). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,7:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Deze kleurencombinatie komt meerdere keren in de PDF voor.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina 13 in de PDF "Zoeterwoude - Omgevingsvisie" staat het getal '7.9'. Dit getal is als een afbeelding op de pagina geplaatst. Hierdoor kunnen lezers de tekstgrootte niet aanpassen wanneer dat nodig is voor de leesbaarheid. Ook wordt dit getal niet voorgelezen door screenreaders. Zorg ervoor dat tekstuele content wat makkelijk als gewone tekst op de pagina kan worden geplaatst als gewone tekst in het document staan.
Ook staan verschillende tabellen in het document die als afbeeldingen erin zijn geplaatst, bijvoorbeeld de tabel op pagina 17. Zorg ervoor dat deze tabellen als gewone tekst in de PDF worden geplaatsen en correct worden getagd.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina zoeterwoudedenktmee.nl/inloggen staan twee links met de linktekst 'hier'. Beide links verwijzen naar een ander linkdoel. Wanneer bezoekers gebruikmaken van een linklijst, bijvoorbeeld screenreadergebruikers, kunnen zij geen onderscheid maken tussen de twee links aan de hand van de linktekst. Zorg er daarom voor dat uit de (toegankelijke) naam van de links duidelijk wordt waar de link naar verwijst.

Op pagina zoeterwoudedenktmee.nl/bestaatniet staat een link die is aangegeven met de linktekst 'hier'. Wanneer bezoekers gebruikmaken van een linklijst om over de pagina navigeren, bijvoorbeeld wanneer zij een screenreader gebruiken, kunnen zij niet aan de hand van de linktekst achterhalen waar de link naar verwijst. Zorg ervoor dat de toegankelijke naam van de link wordt aangepast zodat aan de hand van deze naam het linkdoel kan worden bepaald, hiervoor kan aria-label of een soortgelijke techniek worden gebruikt.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/zoeterwoude-denkt-mee-content/audit/
Geprint: 2022-08-11 03:36:33 v2.4-011