Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl


Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
9 december 2021
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 22 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl is onderzocht tussen 19 november en 22 november 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

De site zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl is momenteel deels toegankelijk. Zo zijn er binnen de huisstijl geen tekstuele contrastfouten gevonden, bevatten de video's ondertiteling en wordt er geen informatie overgebracht die afhankelijk is van zintuiglijke informatie. Dit zijn opvallendste bevindingen uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op het domein zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl.
  • Alle PDF's op het domein zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl.
Buiten de scope van het het onderzoek valt:
  • Het live bijwonen van vergaderingen via zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl. Dit onderdeel krijgt, indien het in gebruik wordt genomen door de Gemeente Zwolle, een eigen onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 9 11 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 28 22 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo 'Thuis Zwolle' bovenaan iedere pagina heeft wel een alternatieve tekst, maar deze is niet compleet. Wanneer een afbeelding ook als link dient, moet de alternatieve tekst alle zichtbare tekst bevatten zodat bezoekers met spraaksoftware de link kunnen openen. Daarnaast mist het linkdoel. Deze is wel toegevoegd met het title-attribuut, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund.

Voor de bijlagen op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search staat een icoon dat aangeeft dat het betreffende bestand een PDF is. Het icoon heeft geen alternatieve tekst, waardoor deze informatie niet voor iedereen beschikbaar is aangezien niet achter ieder document '.pdf' staat. Voeg een alternatieve tekst toe, eventueel als verborgen tekst, om dit probleem op te lossen.

Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/3a82d051-2104-43bc-8450-5eac186beb17 worden aria-labels gebruikt op span-elementen waarmee bezoekers de kolommen kunnen sorteren. Aria-labels op niet-interactieve elementen worden niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund en zijn daardoor geen toegankelijk tekstalternatief voor de pijl-iconen.

Het logo van GroenLinks op de eerste pagina van de PDF die te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. De alternatieve tekst is momenteel 'image.png'. De alternatieve tekst van een logo moet minimaal de naam van de organisatie bevatten.

Het logo van Swollwacht in het PDF dat te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/db6c316d-1e61-4780-8c7f-afa7ab711c0d bevat geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet minimaal de naam van de organisatie bevatten.

Onder de kopjes 'Amendementen' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 staan iconen van groene opgestoken duimen. Wanneer bezoekers daar op klikken, klapt nieuwe informatie uit met daarin de resultaten van de stemming. Daarnaast geeft het icoon het resultaat van de stemming aan. De iconen hebben geen alternatieve tekst, deze informatie is daarom nu niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.

Advies: De foto's op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/9ffafca8-e47a-440c-8579-e8e26802e5de hebben geen alternatieve tekstbeschrijving binnen het alt-attribuut. De tekst ernaast voldoet als tekstueel alternatief, maar het kan voor blinde bezoekers ook prettig zijn om te weten dat er foto's van de personen staan, zodat iemand die voor hen kan beschrijven.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 bevat geen audiodescriptie, waar dat op sommige punten wel nodig is. De namen van de sprekers komen bijvoorbeeld wel in beeld op het moment dat zij aan het woord zijn, maar de namen worden niet altijd, of slechts deels, genoemd. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet altijd wie er aan het woord is. Voeg daarom audiodescriptie (daarmee wordt ook voldaan aan succescriterium 1.2.5) of een transcript toe om dit probleem op te lossen.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 bevat geen audiodescriptie, waar dat op sommige punten wel nodig is. De namen van de sprekers komen bijvoorbeeld wel in beeld op het moment dat zij aan het woord zijn, maar de namen worden niet altijd, of slechts deels, genoemd. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet altijd wie er aan het woord is. Voeg daarom audiodescriptie toe om dit probleem op te lossen.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het is voor ziende bezoekers duidelijk welke tab in de tablist onder 'Agenda' op de homepage momenteel geselecteerd is, maar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader niet. Er is gebruik gemaakt van het aria-selected attribuut, maar deze verandert niet wanneer er een wijziging is in welk tabblad geselecteerd is .

De namen van de vergaderingen op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar zijn visueel kopjes, maar zijn dat in de code niet. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een koppenlijst over de pagina navigeren. Teksten die er visueel uit zien als kopjes, maar dat in de code niet zijn, komen daar niet op voor. Maak de teksten op met het h-element om dit probleem op te lossen.

De links op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports zijn allemaal opgemaakt met een kop-element. Wanneer bezoekers aan de hand van een koppenlijst over de pagina navigeren, verwachten zij content onder koppen te vinden. Deze linkteksten mogen daarom niet als kop zijn opgemaakt. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbaar visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van het kop-element.

De tekst 'Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) 2021' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/db6c316d-1e61-4780-8c7f-afa7ab711c0d is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft een semantische waarde en geeft aan hulpsoftware aan dat deze tekst extra belangrijk is. Het mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik het b-element, CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijk visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van het strong-element.

De PDF document dat te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc is niet correct gecodeerd. De teksten die er visueel uitzien als koppen zijn namelijk niet als kop maar als paragraaf gecodeerd. Maak deze teksten op als koppen om dit probleem op te lossen.

Het PDF document dat te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/db6c316d-1e61-4780-8c7f-afa7ab711c0d is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Advies: Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 worden onder de kopjes 'Amendementen' tabellen gebruikt voor opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om deze informatie te presenteren.

Advies: De namen van de contactpersonen op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Contact zijn allemaal opgemaakt met kopniveau 1. Idealiter heeft een pagina één kop van niveau 1 (kopniveau 1 is de belangrijkste kop op een pagina, normaliter de titel), en zijn de hoofdkopjes opgemaakt met kopniveau 2. Eventuele subkopjes kunnen worden opgemaakt met kopniveau 3 en kopniveau 4 is geschikt voor bijvoorbeeld kopjes in footers van websites. Een logische koppenstructuur helpt bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware over de pagina te navigeren, maar helpt daarbij ook voor een betere vindbaarheid in zoekmachines zoals Google. Ook onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar en zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/3a82d051-2104-43bc-8450-5eac186beb17bevatten meerdere h1-elementen.

Advies: De zoekresultaten op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search zijn in de broncode wel opgemaakt met het h3-element, maar visueel zien de teksten er niet uit als kopjes. Het is voor de scanbaarheid van een pagina voor alle bezoekers prettig als de namen van de zoekresultaten net zo herkenbaar zijn als de kopjes 'Agenda' en 'Bijlagen'.

Advies: De informatie in de lijst op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/1dcdf436-6bf0-463b-adff-1b9a443b3272 kan beter gepresenteerd worden in een tabel, zodat de relatie tussen de kolommen ook voorgelezen wordt.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De leesvolgorde van de PDF die te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc is niet correct. Het logo van GroenLinks bovenaan de eerste pagina, komt in de leesvolgorde pas bijna aan het eind van document voor. Pas de leesvolgorde aan om dit probleem op te lossen.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 staan meerdere grafieken (waaronder onder de kopjes 'Amendementen'. Wanneer bezoekers met de muis op de grafiek klikken, verschijnt er meer informatie over voor- en tegen-stemmen. Deze functie is echter niet toetsenbordtoegankelijk, waardoor de legenda, die afhankelijk is van het kunnen waarnemen van kleur, voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord de enige vorm van informatie is over het aandeel voor- en tegen-stemmers.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de placeholder 'Pages to select' in het iframe op onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc is te laag. De contrastratio tussen de grijze tekst (HEX #ADB5C3) en de witte achtergrond is 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewport 1920 bij 937 inzoomen naar 200% op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar zijn de maanden in de selectiebox 'Huidige maand' niet meer geheel leesbaar. Vanaf 250% is ook het jaartaal niet meer leesbaar.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewport 1920 bij 937 inzoomen naar 200% op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar zijn de maanden in de selectiebox 'Huidige maand' niet meer geheel leesbaar. Vanaf 250% is ook het jaartaal niet meer leesbaar.

Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc zijn niet meer alle opties in de navigatiebalk van het iframe zichtbaar en bedienbaar.

Het PDF document dat op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc te downloaden is, kan niet herschaald worden zonder dat de bezoeker horizontaal moet scrollen om toegang te hebben tot alle informatie in het document.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de selectieboxen voor maand en jaartal op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar is te laag als de selectieboxen toetsenbordfocus hebben. De contrastratio tussen de blauwe kleur (HEX #80BDFF) en de witte achtergrond is 2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de invoervelden onder 'Filters' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/3a82d051-2104-43bc-8450-5eac186beb17.

Het contrast tussen de rode (HEX #DC143C) en de groene (HEX #228B22) kleuren in de grafieken op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 is te laag. De contrastratio is hier 1,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met viewpoer 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% en de tekstafstand wijzigen naar de dimensies behorende bij dit succescriterium, valt er informatie van de homepage onder 'Agenda', waardoor de tijden van de vergaderingen niet meer overal goed leesbaar zijn.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link 'Kalender' in de tablist op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar wordt niet voorgelezen door voorleessoftware omdat ze verborgen zijn met aria-hidden=true. Hierdoor zijn de links ook niet bedienbaar en daardoor niet toetsenbordtoegankelijk..

De 'links' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/People hebben de rol 'knop', maar zijn niet bedienbaar met de spatiebalk. Een knop moet zowel met de spatiebalk als met de enter-toets geactiveerd kunnen worden.

De opties onder 'View controls' (icoon van a4-pagina met tandwiel erin) in het iframe op onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc zijn niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord.

Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 staan resultaten van stemmingen die middels een grafiek worden aangegeven. Door op de grafiek te klikken, verschijnt een lijst van voor- en/of tegen-stemmers. Deze optie is niet bereikbaar en bedienbaar voor gebruikers die gebruik maken van het toetsenbord.

Advies: De links in de kalender op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar worden niet voorgelezen door voorleessoftware en zijn niet bedienbaar met het toetsenbord. Er is een toegankelijk alternatief aanwezig in de vorm van een lijst, maar idealiter zijn de links in de kalender ook toegankelijk.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website bevat wel skiplinks, maar op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports wordt de eerste link 'Amendementen' overslagen. Dit is geen herhalende content en mag niet overgeslagen worden door een skiplink.

De website bevat wel skiplinks, maar op alle pagina's worden de knoppen om de tekstgrootte aan te passen niet overgeslagen, omdat deze knoppen ná het kruimelpad komen. Zorg ervoor dat de skiplink álle herhalende content over slaat.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De titel van pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Contact is 'Contact Zwolle - iBabs RIS'. Dit is onvoldoende beschrijvend. Voeg een beschrijvende titel toe, bijvoorbeeld 'Contact raadsgriffie Zwolle - Dashboard Zwolle' om dit probleem op te lossen.

Het PDF document dat te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/db6c316d-1e61-4780-8c7f-afa7ab711c0d heeft geen titel. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van verschillende documenten. Voeg een beschrijvende titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage kunnen bezoekers onder 'Agenda' een tab selecteren. Wanneer bezoekers de eerste tab, 'Recente vergaderingen', selecteren, gaat de focus daarna eerst nog langs de tab 'Toekomstige vergaderingen' voordat bezoekers ook daadwerkelijk in de geselecteerde tab terecht komen. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, zij verwachten na het selecteren van een tab bij de inhoud daarvan aan te komen.

Wanneer bezoekers inzoomen naar 300% verandert het navigatiemenu bovenaan iedere pagina in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het menu navigeren en door het menu heen zijn, gaat de focus verder op de achterliggende pagina en blijft het hamburgermenu openstaan, waardoor een deel van de pagina niet meer zichtbaar is. Zorg dat het menu vanzelf sluit na het doorlopen van alle opties, of dat de focus ín het menu blijft tot de bezoeker het menu zelf sluit.

Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports krijgt iedere link twee keer toetsenbordfocus. Dit is hinderlijk voor toetsenbordgebruikers. De tweede keer dat de link focus krijgt, wordt er niets voorgelezen. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

Wanneer bezoekers in het iframe op onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc op het prullenbakicoon klikken zonder een aantal pagina's te hebben ingevuld, verschijnt de foutmelding 'No pages selected'. Deze melding verdwijnt pas weer wanneer bezoekers op 'Cancel' of 'Ok' hebben geklikt, maar deze knoppen krijgen pas focus ná alle andere bedienbare elementen op de pagina, waardoor de foutmelding over het iframe heeft blijft staan en de onderliggende pagina niet goed zichtbaar is.

De opties onder 'Search' (vergrootglasicoon) in het iframe op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc krijgen toetsenbordfocus, ook als het menu niet geopend is. Hierdoor weten bezoekers die wel het toetsenbord gebruiken maar geen voorleessoftware niet waar de focus zich op dat moment bevindt.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo 'Thuis Zwolle' bovenaan iedere pagina heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft het linkdoel niet. Afbeeldingen die ook links zijn moeten een beschrijvend linkdoel bevatten. De link verwijst naar zwolle.nl/gemeenteraad, dat komt nu niet terug in de alternatieve tekst. Verwerk het linkdoel in de alternatieve tekst om dit probleem op te lossen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer het vergrootglas-icoon in de zoekfunctie in de header van iedere pagina focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat het ook voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren, maar die het scherm wel kunnen zien, altijd duidelijk is waar zij zich op dat moment bevinden. Dit geldt ook voor de zoek-knop op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen taal ingesteld voor de PDF die te downloaden is op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc. Dit kan er voor zorgen dat voorleessoftware het bestand niet in de juiste taal voorleest. Stel de hoofdtaal van het document in, in dit geval Nederlands, om dit probleem op te lossen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het iframe op onder andere pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc navigeren, krijgen zij de optie 'Skip to: Document (of) Search'. Voor deze tekst is geen taalwissel aangegeven. Biedt bij voorkeur bedienbare elementen aan in de hoofdtaal van de pagina (in dit geval Nederlands) of geef een taalwissel aan, zodat voorleessoftware de tekst in de juiste taal voorleest aan de bezoeker. Dit geldt voor alle bedienbare elementen binnen dit iframe.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het zoekveld op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search heeft geen label. Het is hierdoor voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware niet duidelijk waar dit veld voor is. Voeg een label toe, bijvoorbeeld met een label element, een aria-label of door de zoek-knop te koppelen aan het invoerveld met aria-labelledby om dit probleem op te lossen.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De items 'Kalender' en 'Lijst' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar hebben het aria-selected attribuut, maar omdat het role=tab (role=tablist op het parent-element) attribuut hier mist, mag aria-selected niet gebruikt worden.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het zoekveld op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search heeft geen label en heeft daardoor geen toegankelijke naam.

Het iframe op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 bevat geen beschrijving binnen het title-element. Voeg een beschrijvende titel toe, zodat mensen die gebruik maken van hulpsoftware weten wat zij kunnen verwachten.

De knoppen om de resultaten van de stemmingen onder 'Amendementen' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 te openen, hebben geen toegankelijke naam.

Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 staan meerdere links met de rol 'tablist', bijvoorbeeld 'Mededelingen' en 'Vaststelling agenda'. Dit is de verkeerde rol.

Advies: Meerdere links, zoals 'Bekijk overzichten' en 'Bekijk kalender' op de homepage hebben zowel een toegankelijke naam binnen de a-elementen als een aria-label. Het aria-label is hier overbodig. Dit geldt onder andere ook voor de link 'Vorige pagina' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/db6c316d-1e61-4780-8c7f-afa7ab711c0d.

Advies: De links op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/People zijn in de code knoppen, maar semantisch is een link hier gepaster omdat de bezoeker naar een andere pagina wordt verwezen. Een button doét iets, over het algemeen op dezelfde pagina, zoals een functie aan- of uit zetten of het versturen van een formulier en een link verwijst ergens naar, op dezelfde pagina (zoals ankerlinks) of op een andere pagina.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Tijdens het onderzoek zijn de volgende browsers en softwarepaketten gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/audit/
Geprint: 2024-04-24 05:34:52 v2.4-011